Кандидат-депутати за Европейски Парламент на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Андрей Ковачев

2. Даниела Божинова

3. Наталия Димитрова-Попова

4. Деница Петрова

5. Васил Къдринов

6. Богомил Шопов

7. Генади Кондарев

8. Борислав Сандов

9. Петко Цветков

10. Мариана Стоянова

11. Ясен Атанасов

12. Найден Чакъров

13. Калоян Раев

14. Ивайло Стоименов


1. Андрей Ковачев

Андрей Ковачев

Роден в София. Завършва НПМГ и специалност Екология в Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Дипломната му работа е проучване, направено за пръв път в България – картиране на атмосферната чистота в район на София чрез лишеи, растящи по дърветата. През 2000 г. участва в 10-та Антарктическа експедиция, пребивавайки месец и половина на остров Ливингстън като специалист по лишеи. Докторант е в Ботаническия институт на БАН.

Природоизпитател, биолог, изследовател, природозащитник, в постоянна битка за защита на природата по всички направления – с улични протести, кампании, петиции, становища в експертни комисии, като представител на природозащитните организации в Брюксел, в работа с европейските институции (Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа).

Учредител и инициатор на коалиция “За да остане природа в България”, един от основните двигатели на кампанията за спасяване на Кресненския пролом (1997 г.) и последвалата кампания за спасяване на Пирин (и двете дали началото на намесата на природозащитното движение за коригирането и създаването на закони). От 1992 г. е в Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, с които организира множество акции и кампании. Участва активно от самото начало на кампанията за Иракли, кампаниите за каскада Горна Арда, за Странджа, за Витоша, Рила, Пирин. От 2004 г. работи за изграждането на мрежата НАТУРА 2000 в югозападна и северозападна България и участва активно във всички кампании за защита на природата и зоните от НАТУРА 2000, участва в изготвянето на почти всички жалби до Европейската комисия относноНАТУРА 2000. Ръководи научната група, разработила основополагащия документ, залагащ параметрите за опазване на НАТУРА 2000. В момента работи по проект за подпомагане и развитие на земеделието в зони от НАТУРА 2000.

Андрей е един от тримата съпредседатели на ЗЕЛЕНИТЕ и сред инициаторите за създаването на партията, регистрирана през 2008 г.

“За мен влизането в политиката е необходимост, а не личен избор. То е следствие от липсата на политическо представителство, липсата на избор за кого да гласувам и липсата на политици, с които да работя, когато става дума за защита на природата и хората в България.”

за контакти:
E-mail: andrey.kovatchev@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0887788218

нагоре към списъка

2. Даниела Божинова

Даниела Божинова

Родена в Бургас. Завършва арабистика и английска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и следдипломна специализация по „Международно право и външна търговия” в УНСС, София. Работи с шест езика (английски, арабски и руски, немски, италиански и френски).

Гореща привърженичка на идеите на пряката демокрация като коректив на представителната. Убедена в необходимостта от незабавното въвеждане на механизми за гражданска законодателна инициатива, референдум и отзоваване на заемащи изборни длъжности. Тези реформи биха променили българския политически модел и осигурили реално гражданско участие, граждански контрол, ниско ниво на корупция и добро управление.

Организатор на кампании за защита на правото на достъп до архитектурна среда на хората с увреждания, за равнопоставеност на половете и по-голямо участие на жените в местното самоуправление, за защита на екологичните права на хората от Черноморието и Югоизточна България против проекта за петролопровод Бургас-Александрополис. Автор и съставител на книги и публикации за европейската интеграция, референдумите и др. Спечелила „Фулбрайт” за изследване проблемите на гражданското общество за 2009 г.

Съпредседател на местната организация на ЗЕЛЕНИТЕ в Бургас.

“Вярвам, че ЗЕЛЕНИТЕ е различната политическа партия, в която се чувствам мотивирана да участвам активно и отговорно в политическия живот, за да постигна целите си за по-широко и реално представителство на гражданите в управлението.”

за контакти:
E-mail: daniela.bozhinova@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0899145652

нагоре към списъка

3. Наталия Димитрова-Попова

Наталия Димитрова

Родена в гр. Луковит, израснала и живее в Благоевград. Магистър по “Управление на градската и околната среда” от университета Вагенинген и Института по градоустройствени изследвания, Ротердам, Холандия (2001). Дипломната й работа е върху ролята на малките и средните предприятия в предоставянето на градски комунални услуги. Завършила е Американския университет в България, Благоевград, с “Приложна икономика” и “Бизнес администрация” (1999). Владее английски и испански език.

Консултант и координатор по редица проекти в България и Холандия за преквалификация на социално маргинализирани групи и обучение през целия живот; управление на отпадъците; алтернативно ползване на водни ресурси; обществено участие и достъп до информация; подкрепа при създаване на малки и средни предприятия на социално слаби граждани. Има 10 години опит в управление на проекти в България в области като опазване на околната среда, борба с корупцията и прозрачно управление, използване на информационни и комуникационни технологии за подобряване на капацитета на НПО за работа в мрежи и работа с институциите, достъп до информация, координиране на работата на консултативни групи с представители на държавни институции, общини, НПО и бизнес. Член на Националния съвет на ЗЕЛЕНИТЕ.

“Работата ми със ЗЕЛЕНИТЕ ще даде нови възможности за реални резултати в усилията ми за постигане на гражданско влияние и контрол върху дейността на публичната администрация, прозрачно и целенасочено изразходване на европейските фондове за регионално развитие и развитие на селските райони, и за чиста и здравословна околна и градска среда, както и за пълното интегриране на България в ЕС.”

за контакти:
E-mail: natalia.dimitrova@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0884018708

нагоре към списъка

4. Деница Петрова

Деница Петрова

Родена във Варна. Завършва социология в СУ “Св. Климент Охридски”. Запалена за идеята да се въведе екологично образование в България, което след време ще доведе до реализирани зелени политики. Интересува се от алтернативен туризъм, планински водач. Работи по анти-ядрената кампания, в протестите срещу АЕЦ Белене, а oт 2007 г. е един от учредителите на Института за зелена политика. Извършва проучвания на енергийния сектор, възобновяемите енергийни източници, изследва урановите мини. След няколкогодишна работа в НПО сектора и непрекъснатия сблъсък с институциите, тя е сред хората, създали инициативния комитет на ЗЕЛЕНИТЕ поради необходимостта от политическо представителство на идеята за защита на природата в България.

Деница е един от тримата съпредседатели на ЗЕЛЕНИТЕ. Нейната цел е да работи за налагане на зелените идеи и на европейско, и на национално ниво.

“Реших да се занимавам с политика заради несъгласието ми с начина, по който се управлява страната ни и вътрешната ми невъзможност да гледам пасивно как се унищожава това, което най-много обичам в България — природата. Гражданската активност за мен е осъзната кауза – начин да постигнем по-добро управление и контрол върху институциите. Наша, на гражданите, е задачата да го постигнем, а не да чакаме “месията”, който всичко ще постави на мястото.”

за контакти:
E-mail: denitza.petrova@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0889880908

нагоре към списъка

5. Васил Къдринов

Васил Къдринов

Живее в Пловдив. завършил немска гимназия в Пазарджик и СУ “Климент Охридски”, магистър по социология. Парламентарен асистент към групата на Зелените в Европейския парламент от 2004 г. Програмен директор на Институт за зелена политика от 2006 г. Член и координатор на обществения съвет при Комисията по въпросите на гражданското общество в Народното събрание (2001-2005), координатор на проект за създаване на училища “Втори шанс”, социолог към Българско сдружение за честни избори и граждански права (1995-1996), член на координационния съвет на СДС в Пловдив (1990-1991), член на управителния съвет на клуб “Демокрация” – Пловдив (1989-1991), Политически затворник (1985-1986), осъден за антикомунистически и демократични възгледи.

Член на Асоциация на асистентите в Европейския парламент, “Граждани за Рила”, Българско дружество за защита на птиците, Център „Хана Аренд” – София, Коалиция за честно управление, Сдружение за аграрни и екологични проекти ГЕО, Коалиция “България без цианиди”.

Вносител на редица петиции до комитета по петиции на Европейския парламент, подготвил е 134 парламентарни въпроса, засягащи България, зададени от зелени евродепутати до Европейската комисия и Европейския съвет. Лично ангажиран със защитата в ЕП на интересите на българските граждани, демокрацията и ценностите на зеленото движение. Член на Изпълнителния съвет на

ЗЕЛЕНИТЕ.

“Желанието ми България да стане част от демократична Европа датира от 80-те години, оттогава работя за човешките права, социална солидарност, опазване на околната среда. Като част от ЗЕЛЕНИТЕ се чувствам лично ангажиран да защитавам в ЕП интересите на българските граждани и ценностите на зеленото движение.”

за контакти:
E-mail: vassil.kadrinov@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0878 201 863

нагоре към списъка

6. Богомил Шопов

Богомил Шопов

Роден в Шумен, живял е в Габрово, Русе, Горна Оряховица, Банкя и София, а сега живее във Велико Търново. Защитава принципите на отворения код и свободния софтуер, както и цифровите права на потребителите в Интернет и свободата на словото. Един от водещите блогъри в България (http://www.bogomil.info/)
От 2008 г. създава и става част от организацията “Електронна граница”, която защитава правата на потребителите в Интернет и използващите комуникационни услуги. Един от създателите на първото он-лайн списание за програмиране и УебТех събитията. Eдин от хората е, благодарение, на който има денонощен градски транспорт в София.
Гордее се с това, че всеки ден прави нещо и за другите, и за себе си, за световната мрежа и за семейството си. Привърженик на зелената идея, който смята, че ако не направим нещо за планетата си, скоро няма да имаме къде да живеем. Твърдо стои зад убеждението, че зелената идея е многокомпонентна и включва както екология, така и човешки права и нагласа в промяна на мисленето за много от проблемите.
Харесва твърдата скандинавска музика, както и хардрока от 60-тте до днес. Има син на една годинка, който много обича.
“Проблемите са реални и с много малко желание и усилие можем да променим много неща. Можем да използваме енергия, добита от слънцето и водата, можем да не използваме толкова хартия, можем да намалим количеството отпадъци, можем да ги използваме повторно… и още много, много идеи от които печелим всички ние, както и нашата планета. Можем.”

за контакти:
E-mail: bogomil.shopov@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0897 615128
blog: http://bogomep.eu

нагоре към списъка

7. Генади Кондарев

Генади Кондарев

Роден в София. Магистър, дипломна работа на тема „Възобновяеми енергийни източници – държавна политика и финансиране“. Икономист, зелен до мозъка на костите си, и един от учредителите на ЗЕЛЕНИТЕ. Развива се професионално в сферата на възобновяеми енергийни източници и рядко слиза от колелото си. В личен план от години води битка срещу найлоновите торбички във всеки магазин, където влиза, и във всяко свое действие се старае да оказва минимално негативно влияние върху климата и околната среда изобщо. В не толкова личен план е един от организаторите на кампанията за налагане на НАТУРА 2000 в България. Устойчивото развитие за него е единственият шанс за оцеляване на света и формулата за по-добро бъдеще – устойчиво развитие в сферата на енергетиката, управлението на отпадъците и селското стопанство. Мечтае да намери начин да покаже на хората, че могат да запазят природата, без да жертват съвременния си начин на живот. Постигането на тази мечта е въпрос на повече комуникация с обикновения човек и на повече политическа воля от страна на тези, които вземат решенията.

“Реален е шансът сами да наложим зелените принципи в политиката или да накараме съществуващите политически субекти да приемат тези принципи, като бъдем техни сериозни конкуренти. Съветът ми към връстниците ми и изобщо всички млади хора е да не бъдат аполитични. Не бягайте от политиката! Важно е да знаете, кой ни управлява и доколко сами предопределяме съдбите си.”

за контакти:
E-mail: genady.kondarev@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0889689890
blog ENG: kondarev.blogspot.com
blog BUL: kondary.blogspot.com

нагоре към списъка

8. Борислав Сандов

Борислав Сандов

Роден в Мадан, живял и учил в Смолян, после в София. Завършва магистратура по География, „Управление на хидроклиматичните ресурси“ в СУ “Св.Климент Охридски”. Учредител и председател на Университетски клуб за екология и Устойчиво развитие към СУ “Св. Климент Охридски” – UNECO (до края на 2008 г). Член на управителния съвет на СРОКСОС. Един от организаторите на протестите на студентите от 14 януари 2009 г. пред Народното събрание. Главен участник в Инициативен студентски комитет по проблемите с картите за градския транспорт на студентите (2006 г.). Заместник-председател на Студентския съвет на СУ и основен фактор за спирането на 40% увеличение на наемите на студентските общежития (2006 г.). Участва в коалиция “България без цианиди”, в гражданско сдружение “Да спасим Иракли”, в гражданско сдружение за спасяването на Перелишкия дял на Родопите от застрояване. Член на Изпълнителния съвет на ЗЕЛЕНИТЕ.

“В Зелените ме доведе надеждата за по-добър живот в България; вярата, че може да се промени нещо в положителен план; шансът да приложа идеите си за образование и да отстоявам на политическо ниво предложението за природозащитно образование във всички нива на обучение; любовта ми към зелените теми и доверието към хората от инициативния комитет.”

за контакти:
E-mail: borislav.sandov@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0887 096 757
facebook: Borislav Sandov
blog: http://bobisandov.blogspot.com/

нагоре към списъка

9. Петко Цветков

Петко Цветков

Роден в Берковица. Биолог, завършил НПМГ и Биологически факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”, магистър по Екология. Един от учредителите на Сдружение за дива природа Балкани от 1992 г. и председател на Управителния съвет (1993 – 1997), сред инициаторите на коалицията ”За да остане природа в България”. От 1988 г. oрганизирал и участвал в над 20 кампании и проекти за опазване на природата в България и Европа, има 16 годишен професионален опит като ръководител проекти и консултант по екологична политика и планиране на управлението на природните ресурси и територии и богат практически опит в работа със структурите на гражданското общество на национално и Европейско ниво. Познава Европейското и националното законодателство и всички международни конвенции за опазване на природата и достъпа до информация. От седем години работи за Българска фондация Биоразнообразие и от три години e координатор за инициативата Европейски Зелен пояс и Натура 2000. Член на Изпълнителния съвет на ЗЕЛЕНИТЕ.

“Влизането в политиката и ЗЕЛЕНИТЕ е единствената възможна алтернатива за развитието на България, най-смисленото и ефективно средство за постигане на каузата за опазване на природата. При целия си опит и дългогодишна работа в природозащитата на най-високо ниво, не виждам друго средство да се противопоставим на клептокрацията в страната и да се борим за опазване на природата и правата на хората в България.”

за контакти:
E-mail: petko.tzvetkov@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0887522206

нагоре към списъка

10. Мариана Стоянова

Мариана Стоянова

Родена е във Варна. Завършила през 2002 г. маркетинг и мениджмънт в “Икономически университет”- Варна. Ползва английски, руски, португалски, немски, испански, японски и френски. Активен природозащитник, ангажиран с протести, подписки, петиции, шествия за защита на природата. Работи в неправителствения сектор от 2002 г. в проекти, насочени към подпомагане на гражданското общество и заетостта, за устойчиво развитие и чиста природа. Подкрепя каузата на ЗЕЛЕНИТЕ, защото отговаря на потребността от алтернатива на сегашното устройство в България. Приоритетни за нея са недопускането на ограничаването на гражданските свободи и гражданското участие, представителството на гласа и правата на жените. Ще работи за по-голямо финансиране на нови технологии и създаване на “зелени” работни места – в енергетиката, туризма, селското стопанство, управлението на отпадъци. Прилагане на интегриран подход за управление на черноморския басейн, широка употреба на немоторизиран устойчив транспорт, диверсификация на енергийните доставки чрез насърчаване на високоефективните технологии в областта на възобновяемата енергия и енергийна ефективност са приоритетите й за развитие на страната.

“В ЗЕЛЕНИТЕ съм заради каузата. Мисля, че предлагаме смислени и логични промени. В ЗЕЛЕНИТЕ съм и заради хората – надявам се да останат винаги толкова чисти и все така идеалисти.”

за контакти:
E-mail: mariana.stoyanova@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0896781395
blog: http://popatya.blogspot.com/,
профил във Фейсбук: Mariana

нагоре към списъка

11. Ясен Атанасов

Ясен Атанасов

Роден в София. Завършва културология в Софийския университет, специализира философия и история на изкуствата в Милано и културен мениджмънт в Париж. Автор на “Книга” (по-скоро поезия, 1993), “Хтон” (по-скоро проза, 1996 и 1999), „Онези часове до изгрева” (технопиеса, 2001), “Неща” (Горчива книга, 2005). Един от основателите на списание за литература “Ах, Мария”. Куратор и продуцент на феста “Поезия & Електронен авангард” (София, 2000). Носител на наградата на Съюза на българските журналисти за 2007. От 2008 г. артистичен директор на феста СОФИЯ: ПОЕТИКИ.

“Живея според принципа, че когато нещо не ти харесва, е по-добре да се захванеш и да го оправиш, вместо да се оплакваш. Или просто – да бъдеш активен. Това бе и причината да стана член на ЗЕЛЕНИТЕ: вярвам, че нашата политическа партия има сериозен потенциал и може да промени държавата ни в положителна посока. Смятам, че политиката е отваряне, а не затваряне на възможности.”

за контакти:
E-mail: yassen.atanassov@zelenite.bg
Facebook: Yassen Atanassov

нагоре към списъка

12. Найден Чакъров

Найден Чакъров

Роден в София. Магистър биолог от Университета Фридрих Шилер в Йена, Германия. Занимава се със зелена политика в широк контекст. Една от целите му е изработването на политики, насърчаващи възникването на общности по интереси. Произхождащата от тях постоянна гражданска активност ще повиши динамиката на развитие на ЕС и на евроинтеграция на България. Ще работи за подобряване на образователната политика и политиката за научни изследвания в ЕП. В тези сектори са нужни органични планове за развитие и засилване ролята на интегрираното образование през целия живот. Ще работи и за по-добрата интеграция на познанието за организмова еволюция и всичко, което може да се научи от нея. Член на Националния съвет на ЗЕЛЕНИТЕ.

“Имам силен академичен интерес към приложната екология и еволюция. Старая се да обогатявам постоянно общата и специфичната си култура и смятам, че това е необходимо при всеки. Според мен е жизнено важно нивата градивна критичност да не се занижават за никого. Имам навика да се вслушвам и доразвивам чужди аргументи. Обичам да работя в екип и често защитавам консенсусни решения.”

за контакти:
E-mail: nayden.chakurov@zelenite.bg

блог: bezmen.blogspot.com

нагоре към списъка

13. Калоян Раев

Калоян Раев

Роден в Сливен. Магистър по информатика, специализация “Био- и медицинска информатика” в СУ “Св. Климент Охридски”, работи като програмист. Калоян е активен природозащитник, сред създателите на “Граждани за Рила”, сред учредителите на ЗЕЛЕНИТЕ и съпредседател на местната организация в район Оборище, София. През зимата е запален скиор, като предпочита практикуването на алтернативните форми на ски спорт, член на Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС). През лятото обича да се придвижва с колело в града и подкрепя инициативите на сдружението „Велоеволюция“.

“Движеща сила за участието ми в природозащитното движение са любовта към природата, свободата и вътрешното усещане за извършена несправедливост. Включих се в учредяването и дейността на ЗЕЛЕНИТЕ заради убеждението ми, че за решаването на социалните и екологични проблеми, за които се боря, е нужно реално политическо представителство.”

за контакти:
E-mail: kaloyan.raev@zelenite.bg
Мобилен тел.: 0887648663

нагоре към списъка

14. Ивайло Стоименов


Ивайло Стоименов

Роден в София. Докторант в катедра „Комуникация и връзки с обществеността” в СУ „Св. Климент Охридски”. Завършва едногодишната програма за развитие на младежки лидери в Югоизточна Европа на Колежа на Европа и асоциация TRANSFUSE; участва в Трети социален, културен и хуманитарен комитет на Общото събрание на ООН (октомври 2007), като първият в историята младежки делегат на България. PR координатор и член на Изпълнителния съвет на Студентския съвет на Софийския университет (1999 – 2003 г.), основател и председател на Младежката организация на Дружеството за ООН в България от 2003 г. насам. Иво е един от организаторите на протеста от 14 януари 2009 г. От юли 2007 г. е част от Инициативния комитет за създаване на партия ЗЕЛЕНИТЕ, съзнавайки нуждата от политическо представителство за каузата на природата. Член на Националния съвет на ЗЕЛЕНИТЕ.

“Искам аз и бъдещите ми деца да останем тук и да не ни се налага да прекарваме по-голямата част от времето си в борба за това, което ни се полага по право – благоприятна и здравословна среда за достоен живот. Разделил съм се с илюзиите, че някой друг ще осигури всичко това наготово и смятам, че страната ми има нужда от мен, а политиката е средството за постигането на тези цели. Щастлив съм, че в партия ЗЕЛЕНИТЕ са се събрали достатъчно много достойни и способни хора, които споделят същите възгледи.”

за контакти:
E-mail: ivaylo.stoimenov@zelenite.bg,
Мобилен тел.: 0895586438

нагоре към списъка

6 коментара по “Кандидат-депутати за Европейски Парламент на ЗЕЛЕНИТЕ”

 1. Гергана Нейчева каза:

  Vinagi sam vqrvala ,4e mladiqt Bulgarski duh 6te ni vodi na pred … i kauzata – za zelena Bulgariq e ne6to veliko … DANO DA USPEEM !!!!!!!!!!!!!!! Naistina tova sa prirodni fenomeni koito pone sme dlujni da zapazim ….i te sa unikalni ! I az vi podkrepqm !

 2. Марио каза:

  Аз съжалявам ,че чак октомври месец навършвам 18 години,иначе щях определено да гласувам за гореспоменатите ЛИЧНОСТИ.
  За да се опази природата в България,хората трябва наистина да мислят за нея.Аз лично съм го демонстрирал по множество различни начини,най-елементарният от които да си хвърлям боклука в кошче,даже не еднократно приятели са ме бъзикали за това,че аз като пушач винаги си хвърлям фаса в кошче,а когато няма такова наблизо си го слагам в джоба и щом мина покрай някое го пускам вътре.
  Аз силно се надявам да видя реални действия срещу унищожителите на пре прекрасната Българска Природа.
  И съм готов да се отзова при всяка демонстрация срещу индустриалните лами.
  Пожелавам много късмет на ЗЕЛЕНИТЕ в идните избори,аз ще се постарая да убедя всеки който мога да гласува за ВАС!

 3. i kvo
  vie 6te sprete korupciqta i eftinoto prodavane na zemq na hora s imunitet na hora lakomi za finikiiski kartinki hora koito mogat da si pozvolqt da imat vsi4ko na vsqkade vinagi mnogo ospehi vi pojelavam i kolkoto i da ne mi se vqrva 4e nqkoga 1 den moje pyk i da se namerqt hora koito da upravlqvat dostoino 4estno zagrijeno i s 4ufstvo za dulg kum danukoplateca mnogf mi se iska da se nameri takyf 4ovek i se molq za takyf.ma me symnqva 4e imame dostaty4no vreme da podobrim ne6to
  to taka ili ina4e zemqta iznemogva ot takiva „hora“i nqma da ni nosi o6te mnogo 10telitiq
  nikoi ne misli zanapred si4ko se ry6i uj za po dobro izqjdame se 1 drug egoisti4no bes kapka misyl
  nadqvam se tozi link da go poglednat ne samo civilni mi i na6te lideri
  http://zamunda.net/details.php?id=176300&hit=1

 4. Trendafil Hasarliev каза:

  Blagodaria vi za chudesnata rabota koiato vurshite.
  Shte glasuvame za vas (az i suprugata mi) no kak oshte mojem da pomognem za opazvaneto na nashata prekrasna Bulgaria. Ponastoiashtem jiveem v Avstralia no planuvame da se zavurnem za vinagi v rodinata v skoro vreme.

  Surdechni pozdravi

 5. Цветелина каза:

  Тук в България,ние притежаваме невероятни природни дадености,за които други държави само могат да мечтаят!Нека да не позволяваме на зажаднелите за пари политици и бизнесмени да ни я отнемат,защото е уникална!Давам гласа си за Зелените и силно вярвам,че на нас хората,на които ни пука за българската природа ще успеем!

 6. Мария Тончева каза:

  Достойни и обществено ангажирани млади хора.Образовани и способни. Не вярвах, че в България са останали такива. Аз ще гласувам за вас. Бих искала да помагам за каузата, която е и моя. Вярвам, че ЗЕЛЕНИТЕ имат бъдеще.

Вашият коментар