ЗЕЛЕНИТЕ подкрепят гражданския протест в с. Трудовец срещу изграждането на депо за отпадъци

Декларация на ЗЕЛЕНИТЕ в подкрепа на Гражданския Протест против изграждането на регионално  депо за неопасни отпадъци в с. Трудовец

Ние, ЗЕЛЕНИТЕ:

1.Подкрепяме правото на всеки  българин да изразява гражданското си несъгласие с проекти, засягащи правото му да живее в чиста и здравословна среда;
2.Ще настояваме управлението на отпадъците в региона да се осъществи на основата на одобрена, обсъдена с хората и преминала екологична оценка Програма за управление на отпадъците. Не е законно да се изгражда депо без да има такава програма. Тази програма следва да даде най-доброто решение за намаляване обема на депониране на отпадъците чрез тяхното разделно събиране, повторна употреба или рециклиране.
3.Ще настояваме за въвеждане на диференицирана такса за смет, така че хората, събиращи отпадъците си разделно, да не плащат или да плащат минимална такава.
4.Ще настояваме средствата, събрани от такса смет да се използват само за разходи за сметосъбиране и информационни проекти за това как и къде да бъдат изхвърляни отпадъците.
5.Ще осигурим експертен анализ на предоставените документи, удостоверяващи законността на избора на място за изграждане на регионалното депо за отпадъци.
6.Ние сме против, компании регистрирани в офшорни зони да извършват дейност по проекти от обществено значение.Етикети: , ,