Участие на Зелените в дискусия на тема „Екологичната политика на следващото управление“

На 16 юни 2009 г. в Нов български университет, София се проведе дискусия между представители на 6 политически партии и студенти и преподаватели от университета на тема «Екологичната политика на следващото управление».

Преди изборите за Европейски парламент Коалиция «За да остане ПРИРОДА в България» изпрати до партиите списък с големите проблеми на българската природа с идеята той да се превърне в платформа, която да залегне в програмите на политиците от бъдещия български парламент. По време на дискусията бяха разгледани предизборните платформи на шестте партии, участващи в дебата и конкретните им политически ангажименти за околната среда за следващия период на управление на страната.

Участие в дискусията взеха представители на БСП, ГЕРБ, ЗЕЛЕНИТЕ, Синята коалиция, Лидер и Другата България. Политическа партия «Зелените» беше представена от съпредседателя си Андрей Ковачев, който подробно запозна участниците в дискусията с програмата за Народно събрание на «Зелените» и с конкретните предложения, които отстоява партията по отношение на управлението на отпадъците и водите, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, опазването на защитените зони и тези включени в екологичната мрежа «Натура 2000», общественото участие в процедурите по ОВОС и ЕО, устойчивото потребление на горски и природни ресурси, «зелени» данъчни реформи и др.

Пълният текст на програмата на «Зелените» за Народно събрание може да бъде изтеглен от тук.

Снимки от събитието.
Етикети: , ,