ЗЕЛЕНИТЕ подкрепиха 12-те искания на Обединените майки

Днес Наталия Димитрова и Андрей Ковачев – кандидати на ЗЕЛЕНИТЕ за предстоящите парламентарни избори се срещнаха с представители на сдружението „Обединени майки“ . Те бяха единствените, които се отзоваха на поканата на майките, изпратена до всички политически сили, участващи в изборите.

ЗЕЛЕНИТЕ подкрепиха 12-те искания на „Обединени майки“ за промяна в държавната и данъчна политика по отношение на децата и семейството. Двамата кандидати заявиха готовност да обсъдят всички проблемни въпроси на майките и да им окажат активна парламентарна и извънпарламентарна подкрепа за следното:

1. Създаване на една институция, отговаряща за проблемите на децата и семейството, както и единен координационен и контролен орган, отговарящ за всички държавни институции, свързани с децата
2. Формиране на експертна група за проучване на проблемите в семейството, отглеждащи деца с увреждания към парламентарната комисия.
3. Реално участие с право на глас, в заседанията на пленарните сесии на Икономически и социален съвет на РБългария на НПО, граждански организации и инициативни комитети, работещи по проблемите на децата.
4. Свикване и насрочване на ежемесечни срещи с тези организации.
5. Повишаване на заплащането и квалификацията на служителите в социалните институции.
6. Достъпно здравеопазване с безплатни лекарства за за деца до 12 г. и за деца с увреждания до 18 години.
7. Освобождаване от ДДС на лекарствата и техническите средства за хора с увреждания, като последните да се предоставят безвъзмездно.
8. Да се въведе професия “Родител на дете с увреждане” като трудовият стаж да е I категория.
9. Премахване на ограничението за назначаване на психолог в училище, ако децата са под 500.
10. Назначаване на екип от специалисти в родилните домове с цел превенция по изоставяне на децата още в родилните отделения. Да се назначат специалисти, които се занимават единствено и само с приемната грижа.
11. Да се гарантира в рамките на 5 години повсеместно преминаване към едносменна форма на обучение.
12. Да се регламентира в Закона за устройство на територията изискването за съответствие на броя на построените жилища и броя на построените училища и детски градини.Етикети: , , , ,