Информация за българите в чужбина за гласуване за НС

За да могат българите в чужбина да гласуват за Народно събрание на 07 юли, трябва да се регистрират до 14 юни (неделя)! Ако няма повече от 100 души в списъка на избирателната комисия в съответното населено място, може да не се отвори избирателна секция там и да не можете да гласувате.

Къде ще има избирателни секции
В съответствие с Указ № 110/28.04.2009 г. на президента на Републиката и Закона за избиране на народни представители (ЗИНП), на 5 юли 2009 г. в посолствата на Р България по света ще бъдат открити избирателни секции за гласуване за Народно събрание на Република България. Адресите и контактите на българските посолства в чужбина са достъпни от следния линк: http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=13733&Itemid=433

Как гласуват българите в чужбина
Българските граждани в чужбина могат да гласуват ако имат валиден български паспорт (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност) или лична карта. Ако желаят да гласуват в едно от посочените по-горе дипломатически и консулски представителства, трябва да изпратят саморъчно подписано Заявление образец №10 (приложение №10 от изборните книжа) до съответното представителство, за да бъдат включени в избирателните списъци. В краен случай, избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, може да се впише в списъка от секционната избирателна комисия (чл. 37, ал. 2 от ЗИНП) в деня на изборите. Ако обаче не се регистрирате, може да не се открие секция във вашия град и да няма къде да гласувате.
Избирателни секции извън посочените горе дипломатически и консулски представителства се образуват при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват най-късно до 14 юни 2009 г. (20 дни преди изборния ден). На изборите за ЕП в много дипломатически представителства не бяха отворени избирателни секции, тъй като не бяха подадени достатъчен брой заявления. Затова призоваваме нашите симпатизанти да се регистрират в срок за изборите.

Заявлението се подава лично, чрез писмо или сканирано копие по електронна поща.

С условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвянето на избирателните списъци и образуването на избирателните секции за изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. може да се запознаете от Закона за избиране на народни представители и от Решение № НС-18 от 10 май 2009 г. на Централната избирателна комисия.

За приложенията кликнете тук:
Заявление (приложение № 10 от изборните книжа)
Закон за избиране на народни представители
Решение № НС-18 от 10 май 2009 г. на Централната избирателна комисия