ЗЕЛЕНИТЕ заявиха подкрепата си за организациите на хората с увреждания

Кандидатите на ЗЕЛЕНИТЕ за парламентарните избори – Андрей Ковачев, Деница Петрова и Златина Станкова се отзоваха на поканата на няколко организации на хора с увреждания и се срещнаха с тях.

В разговорите с Галина Георгиева и Капка Панайотова от Центъра за независим живот, Митко Николов и К. Тодоров от фондация „Достоен живот“ и техните европейски партньори от норвежката организация ULOBA бяха обсъдени най-наболелите проблеми пред българските граждани в неравностойно положение.

Основният дискутиран въпрос беше приемането на закон за личната помощ. В момента действащия закон за интеграция на хората с увреждания е по-скоро насочен към „интергация“ с цел „социално подпомагане“, а не към лична помощ за независим и пълноценен живот. Този закон не трябва да работи само за социалното подпомагане, а и за реализацията на тези хора, съгласиха се участниците в срещата. В момента той не е нито интеграционен, нито подпомагащ. Оперативната и Националната програми за личен асистент не са удачни,  хората с увреждания сами трябва да избират асистентите си, те да са техни работодатели и да определят работното им време според нуждите си, заявиха представителите на организациите.

Повдигнат бе и въпроса за „подвижната урна“ и опасността от манипулиране на вота при използването й.

ЗЕЛЕНИТЕ се ангажираха да подкрепят активно усилията на тези граждански организации за приемане на модерен закон личната помощ.Етикети: , , , , , ,