ЗЕЛЕНИТЕ ВНАСЯТ ЖАЛБА ДО ОМБУДСМАНА ЗА ИЗБОРНИТЕ ДЕПОЗИТИ

Партия ЗЕЛЕНИТЕ внася искане до обмудсмана на Републиката да сезира Конституционния съд за нарушаване на основни граждански права в Закона за избиране на членове на Европейския парламент и Закона за избиране на народни представители в частта им за изборните депозити.

Както е известно, в последния момент преди изборите Народното събрание прие промени в двата закона, според които партиите внасят безлихвен депозит в размер на 50 000 лв за участие във всеки от изборите, а независимите кандидати – по 15 000 лв.

ЗЕЛЕНИТЕ декларират, че това решение представлява потъпкване на гражданските права по няколко причини:

нарушава конституционните традиции на България, тъй като липсата на имуществен ценз за участие в избори заляга още в Търновската конституция и се превръща в траен принцип на българския конституционализъм;

пряко нарушава действащата конституция на Република България, в която е залегнал принципът за всеобщо избирателно право. Парламентарните партии получават общо 43 млн. лв субсидия за година от данъкоплатците и за тях този депозит не е проблем. Същевременно избирателите на останалите политически сили са в неравнопоставено положение, тъй като тяхната партия трябва да събере сумата от общо 100 000 лв и не може да я използва за медийно присъствие, което се заплаща по време на предизборна кампания;

– кандидатите на ЗЕЛЕНИТЕ и на други нови партии също са дискриминирани, тъй като не са поставени при равни условия с кандидатите на парламентарните сили;

– граждани на други европейски страни, които живеят в България, също са дискриминирани, тъй като в 15 от 27-те страни-членки на ЕС подобен депозит въобще отсъства, а в другите 12 най-висок е депозитът в Нидерландия, който е 11 000 евро, или повече от два пъти по-малък от този в България при несравнимо голяма разлика в стандарта на живот в двете страни. Всичко това е в пряко нарушение на чл.19, ал.2 от Договора за Европейската общност и Директива 109/1993 на Съвета на ЕС за упражнявенето на правото на глас от Европейските граждани;

– Нарушен е и чл. 25 на Международния пакт за гражданските и политически права на ООН, който забранява всякакви форми на дискриминация при упражняване на право на глас.

– Също така се нарушава и правото на гражданите да се сдружават по чл. 11 от Европейската конвенция за правата на човека, тъй като целта на всяка партия е участие в управлението чрез избори.

Ако омбудсманът на Републиката не сезира Конституционния съд, партия ЗЕЛЕНИТЕ ще се обърне към Комитета по правата на човека на ООН, Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и към Съда на Европейските общности в Люксембург по отношение на засегнатите права на европейските граждани.

За допълнителна информация:

Свилен Овчаров, „Зелените адвокати” – 0887 336363; Ивайло Стоименов, председател на Младежката организация на Дружеството за ООН в България и кандидат за ЕП – 0888 142402