На страха очите са големи – 100 бона са повече от десетки милиони…

Отговор на ЗЕЛЕНИТЕ по повод атаките срещу партията в някои „медии” или истината за зеления „рекет“

Зелени „рекетьори“ и „терористи“
Снимки: Калина Бибишкова и Василена Вълчанова

Както преди, така и след изборите за Европейски парламент и Народно събрание т.г. партия „Зелените” продължава да работи по наболели за нашето общество теми, които явно не допадат на определени бизнес кръгове.

Поредно свидетелство за това е материалът със заглавие „Зелените рекетират България и големите в бизнеса” , публикуван наскоро в печатното и електронното издание на безплатното вестниче „19 минути”, който се разпространява в София. Темата на материала е срещу активната гражданска позиция  изразявана от „Зелените” по „горещи” проекти от екологична и социална гледна точка, както на национално, така и на местно ниво, което явно се явява спънка за редица бизнес начинания, слабо обосновани от гледна точка на обществения интерес, деловата далновидност и устойчивото развитие. Като някои конкретни примери за такава активна гражданска позиция са посочени закономерните „спънки” на „Зелените” срещу начинанията:

  • за безогледното приватизиране на част от черноморското крайбрежие при Варна (т. нар. проект „Алея първа”);
  • за посегателствата върху природното богатсво и обществения интерес в природен парк „Витоша” и Черноморското крайбрежие; и
  • за плановете за изграждането на български ядрени мощности в земетръсни райони, непопулярни сред енергийния и банковия бизнес сектори у нас и в чужбина.

„Ентусиазмът” и „будната” гражданска позиция на анонимните журналисти от в. „19 минути” заслужават само похвали и по-нататъшно окуражаване. Те също така обясняват и извиняват някои „дребни” фактически несъответствия, допуснати явно несъзнателно в материала. Като хора, очевидно по-отдадени на словото, отколкото на математиката, те например наивно се впечатляват от сумата, платена от „Зелените” за участие в скорошните избори за европейски и национален – два пъти по 50 000 лв., или общо 100 000 лв, като премълчават обаче факта, че тези депозити за участие са от една страна, едни от най-високите в ЕС, а от друга, че бяха въведени по-малко от 2 месеца преди началото на предизборната кампания за изборите за НС и ЕП през 2009 г. В техните очи тази сума е главозамайващо висока, по-голяма дори от официалната информация за партийните изборни бюджети, публикувани неотдавна за общ достъп и от всички останали партии.

Както може да бъде видяно и от изнесената информация на уеб сайта на Сметната палата, общата сума изразходвана от „Зелените” за депозити и за предизборна кампания е нищожна в сравнение с „инвестициите” направени за тази цел от други партии, като голяма част от тази сума беще привлечена чрез лични дарения от симпатизанти в порядъка на 10-20 лева за по-малко от два месеца.

Друго явно несъответствие в „писанията” на анонимните автори на материала във в-к „19 минути” е констатацията, че „през последните 20 години планината до София бе оставена на самотек, така че софиянците забравиха любимото си място за отдих и развлечения и започнаха да водят крайно нездравословен начин на живот”, като пропускат факта, че „Зелените” бяха регистрирани едва в края на 2008 г. и няма как да им бъде приписана вината, че са довели до „затлъстяване и боледуване” на младите софиянци и за все още нерешената съдба на такива мастодонти на комунистическата икономика като Кремиковци, КЦМ, ОЦК и Нефтохим.

А „унищожаването на масовия спорт” и „съвременния туризъм” –  понятия с които авторите на статията явно определят усилията на „Зелените” да се спре строителството на нови ски-писти в защитени територии – е естествен процес, който се дължи, от една страна, на глобалното затопляне на климата и факта, че дори и над 2000 м надморска височина, вече е трудно да се карат ски повече от 2-3 месеца в годината, поради простата причина, че няма достатъчно сняг, а от друга – на факта, че нашите „съвременни” курорти се превръщат в бетонни чудовища, в които основната цел е как да прецакаме туриста с високи цени и лошо обслужване.

„Зелените” тепърва започват да растат, и нищо чудно в скорошен бъдещ момент всички тези и още много други (може би недостатъчно информирани) хора, като анонимните автори на статията във в-к „19 минути”, да заемат своето място като активни и достойни наши членове, безрезервно отдадени на каузата за опазване на природата и обществения интерес.

В по-широк контекст, изглежда независимо от някои скорошни позитивни стопански сигнали за смекчаване или може би край на глобалната криза, в България конкуренцията в различни сектори продължава да се изостря. В. „19 минути” е поредно потвърждение за този процес, като с гореописаната публикация категорично влиза в конкуренция с някои други утвърдени издания на българския пазар, от рода на вестниците „Стършел” и „Тримата глупаци”. И да се надяваме, че неговите редактори ще имат поне доблестта да дадат чрез страниците на изданието поисканото право на отговор от „Зелените”, за да докажат, че поместената статия е по-скоро изключение, отколкото практика в този и някои други електронни и печатни медии, които все още упорито отказват да подпишат Етичната харта на медиите в България.

С целия материал и с коментарите по него можете да се запознаете на сайта на „вестника“Етикети: , , , ,