ПП ЗЕЛЕНИТЕ свиква Национално събрание на 27 септември

Съгласно Устава на ПП “Зелените”, на 27 септември 2009 г. (неделя), в гр. София ще се проведе Национално събрание на ПП „Зелените” при следния дневен ред:

1. Откриване
2. Приветствия
3. Отчети на ръководните органи
4. Промени в устава на ЗЕЛЕНИТЕ
5. Освобождаване на НС, ИС и КС
6. План за действие до редовните местни избори 2011
7. Избор на нови ръководни органи
8. Декларации
9. Разни

Регистрацията на делегатите започва в 9. 00 часа. Залата се намира на адрес: гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Антон П. Чехов, 16А, ет. 2.

Националното събрание е  върховният орган на ПП “Зелените” и се свиква на делегатски принцип. Всяка Местна организация на партията трябва да излъчи по 5 делегати на Националното събрание. Двамата съпредседатели (или единият председател и организационният секретар) стават делегати по право. Останалите трима се избират на заседание на съответната местна организация. Ако в някоя от местните организации има повече от трима, желаещи да бъдат делегати, се допуска присъствието им като гости на Националното събрание.

Регистрацията за Националното събрание, както за делегати, така и за гости става чрез попълване и изпращане на Заявка за участие в срок до 24.09.2009 г., четвъртък, на електронна поща: congress@zelenite.bg.

Изтеглете Заявка за участие в националното събрание на ЗЕЛЕНИТЕ от тукЕтикети: , ,