Покана до местните организации на ПП ЗЕЛЕНИТЕ да излъчат делегати за Националното събрание на партията

Съгласно Устава на ПП “Зелените”, на 27 септември 2009 г. (неделя), в гр. София,  ж.к. Изток, ул. „Антон Чехов” 16А от 10.00 часа ще се проведе Национално събрание на ПП „Зелените” при следния дневен ред:

1. Откриване
2. Приветствия
3. Отчети на ръководните органи
4. Промени в устава на ЗЕЛЕНИТЕ
5. Освобождаване на НС, ИС и КС
6. План за действие до редовните местни избори 2011
7. Избор на нови ръководни органи
8. Декларации
9. Разни

Регистрацията на делегатите започва в 9:00 часа.

Всяка Местна организация на партията трябва да излъчи по 5 делегати на Националното събрание. Двамата съпредседатели (или единият председател и организационният секретар) стават делегати по право. Останалите трима се избират на заседание на съответната местна организация. Ако в някоя от местните организации има повече от трима, желаещи да бъдат делегати, се допуска присъствието им като гости на Националното събрание.

Делегати на Националното събрание могат да бъдат само тези членове на ПП Зелените, които са платили членския си внос до 30.09.2009.

Регистрацията за Националното събрание, както за делегати, така и за гости става чрез попълване и изпращане на Заявка за участие в срок до 24.09.2009 г., четвъртък по електронна поща: congress@zelenite.bg.

Примерен протокол от проведено заседания на МО за избор на делегати за Националното събрание на ПП ЗЕЛЕНИТЕ може да изтеглите от тук.Етикети: , , ,