Безразборна сеч във Варна

ЗЕЛЕНИТЕ във Варна днес подадохме до Административен съд искане за незабавно и безусловно преустановяване изсичането на дълготрайните декоративни дървета на бул. Мария Луиза. Нашите действия са продължение на усилията ни активно да работим за опазване и възстановяване на зелената система на Варна. След като вчера на щанда на ЗЕЛЕНИТЕ редица варненци и варненки изказаха тревогата си от сечта в неработен ден, днес сутринта, в първия работен ден на Община Варна след събитията вчера, ние се опитахме да получим от служителите на Община Варна административния акт, въз основа на който е разпоредена сечта. За съжаление безуспешно!