Съдът отмени решение на екоминистерството за цианидите

Върховният административен съд (ВАС) отмени положителното решение на министъра по оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) на Челопеч за въвеждане на цианидно излужване.
Основните доводи за решението на съда от 04.11.2009 са:
1. Дългият период между изработването на ДОВОС, обществените обсъждания и решението, като данните в ДОВОС не са актуални към датата на решението. Допълнително утежняващо обстоятелство е екологичната обстановка в гореща точка Златица – Пирдоп – р.Тополница.

2. МОСВ грешно са определили само селата Челопеч и Чавдар за провеждане на обществени обсъждания, защото засегнатите населени места са повече.

3. Предлаганата цианидна технология не може да се определи като най-добра налична технология, тъй като технологията не е използвана за промишлено производство при високото съдържание на арсен в челопешката руда.

Повече за цианидите четете тук.