Правителството да се откаже окончателно от проекта Бургас-Александруполис!

Позиция на ПП ЗЕЛЕНИТЕ относно проекта за петролопровод БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС

Във връзка с изявленията на премиера Бойко Борисов, направени на 06.12.2009 в Бургас относно проекта за петролопровод Бургас – Александруполис ЗЕЛЕНИТЕ отново изразяваме своята твърда позиция – този проект е ненужен и вреден за България.

  1. Договорът за „Бургас-Александруполис” не защитава българския суверенитет и българските национални интереси. Той предоставя суверенна българска територия за преминаване на контролирано от чужда държава съоръжение за жълти стотинки.
  2. Петролопроводът не решава проблеми на българската енергетика и индустрия. Нито грам от транзитирания петрол няма да бъде използван или преработван в България.
  3. Петролопроводът застрашава със загуба на приходи и работни места българския туристически бизнес. Финансовата полза от проекта  е несъизмеримо малка спрямо приходите от черноморския туризъм. Очакваният  приход от транзитни такси в размер на 35 млн. долара при пълен дебит не може да се сравни с 2 млрд. приходи от туризъм годишно.
  4. Финансовата полза от петролопровода е нищожна в сравнение с  рисковете, който ще поемат жителите и бизнеса по трасето, както и не може да компенсира загубите при екологична катастрофа.
  5. Проектът ще създаде проблеми за околната среда и биологичното разнообразие не само на Черно море и крайбрежието, но и във вътрешността на страната.
  6. България и Европа няма да извлекат никакви стратегически ползи от проекта Бургас-Александруполис. Геополитическите ползи ще бъдат изцяло за Русия, която се стреми към широкообхватен контрол върху мрежите за доставка на енергоизточници за Европа. Нейната цел е да разнообрази своите трасета и вместо да зависи от проливите на Турция, да преминава през приятелска територия, чиято сигурност при това е гарантирана от членство в ЕС.

Разнообразяване на енергоносителите за България и съответно за ЕС няма да има, доколкото доставчикът си остава все същият – Русия.

Като следствие от горепосоченото ЗЕЛЕНИТЕ споделяме оценката на българския премиер за неизгодността на проекта «Бургас-Александруполис».

Същевременно ЗЕЛЕНИТЕ не приемаме твърдението на премиера, че напускането на тристранното споразумение за петролопровода е невъзможно поради отсъствие на клауза за излизане от него. Липсата на такъв регламент не означава, че България не може да го напусне. При това ние не смятаме, че е възможно подобряване на споразумението за проекта, тъй като той е изцяло неизгоден и с високи рискове за България и това няма да се промени дори и да бъдат дадени по-високи екологични гаранции за съоръжението. Незначителният и несигурен ежегоден приход от 35 млн. долара транзитни такси ще потъне в огромните пробойни на нереформираната, неефективна и уязвима за корупционни схеми българска администрация. Животът на българския данъкоплатец няма да се подобри по никакъв начин в резултат на тази сделка.

Напомняме, че в три поредни референдума в общините Бургас, Созопол и Поморие над 70000 български граждани показаха категорично неодобрение на проекта за петролопровод. ЗЕЛЕНИТЕ призоваваме правителството да се вслуша в здравия разум на своите граждани и да се откаже окончателно от проекта «Бургас-Александруполис».

За повече информация:

Даниела Божинова,  ел.поща: bsngi@abv.bg

Петко Ковачев, тел:0888420453, ел.поща:petko.kovachev@bulgariangreens.org

Андрей Ковачев, моб.тел.: 0887788218, ел.поща: kovatchev6@gmail.com

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , ,