Обществена кампания “Обади се на депутат – спри тоталното и безконтролното подслушване!”

13.12.2009

Предложенията за промени в Закона за електронните съобщения са посегателство срещу личната ни неприкосновеност. Събирането на трафични данни от Интернет и мобилна телефония позволяват на МВР да съставя профил на всеки от нас, който да бъде съхраняван в лично електронно досие.

Съществуващата в момента законова рамка дава възможност на МВР да събира необходимата информация, с цел предотвратяване на  описаните в мотивите на вносителите на предлаганите промени в ЗЕС тежки криминални престъпления.

Предложените промени, ако бъдат приети, почти сигурно няма да повишат успеваемостта на МВР при разкриване на тежките престъпления, визирани в мотивите, най-малкото, поради това, че извършителите на подобни тежки криминални деяния, както личи от действията на престъпниците до сега, разполагат и с технологията и с познанията как да я ползват, за да възпрепятстват органите на властта в оперативната им дейност по разкриването им.

ЗЕЛЕНИТЕ призоваваме депутатите от 41-то Народно събрание да не приемат внесените предложения за промени в ЗЕС, които драстично нарушават гражданските ни права, както и да отменят задълженията на мобилните оператори и Интернет доставчици да съхраняват подобни данни за срок от една година. Предлаганите мерки, нарушават тайната на кореспонденция и лична неприкосновеност, които са важна част от правото на личен живот и свобода. Освен това мерките се прилагат по отношение на всички, независимо дали са извършили престъпление или са обект на разследване. Това преобръща презумпцията за невинност и превръща всички потребители на електронни съобщителни услуги или публични мрежи в заподозрени в извършване на терористични актове или други тежки  криминални престъпления.

ЗЕЛЕНИТЕ започваме обществена кампания “Обади се на депутат – спри тоталното и безконтролното подслушване!”, призоваваща гражданите да се свържат със своите народни представители и да настояват пред тях да гласуват против внесените предложения за промени в ЗЕС.

ЗЕЛЕНИТЕ предприемаме тази кампания, настоявайки за повече прозрачност и откритост в дейността на Народното събрание, като към данните за всеки депутат в сайта на Парламента да се публикува следната контактна информация: e-mail; телефон, имена и контакти на сътрудници, приемно време и място.

[call_mp.jpg]

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ

За контакт:

Богомил Шопов – 089 761 51 28; bogomil.shopov@zelenite.bg

Асен Генов – 089 858 69 00; asengenov@gmail.com

Деница Петрова – denitza.greens@gmail.com

Андрей Ковачев – kovatchev6@gmail.com

Теодор Дечев, движение «Гражданско действие» – t_dechev@abv.bg

свалете този документ като pdf, doc