Интервю с генералния секретар (Juan Behrend) на Европейските Зелени – видео