Гизела Каленбах, депутат в Европейския парламент от групата на Зелените, подкрепи партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за изборите за ЕП

На пресконференция на 19 май Гизела Каленбах, посланик на групата на Зелените в Европейския парламент, официално обяви подкрепата на Европейските зелени за политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ в изборите за Европейски парламент на 7 юни 2009 г.

“Опазването на природата не може да има алтернатива не само поради климатичните промени, но и поради икономическата криза, която изисква повече зелени политики,” каза Гизела Каленбах. Госпожа Каленбах работи вече повече от една година с членове на ЗЕЛЕНИТЕ по проблемите със замърсяването на околната среда и негативния ефект върху човешкото здраве. Сред проблемите, които ще бъдат засегнати при сегашната й визита,цианидна технология в Челопеч и Крумовград. Днешната визита на госпожа Каленбах в района на село Поибрене съвместно с представители на ЗЕЛЕНИТЕ цели да провери дали се изпълнява Европейската директива за третиране на отпадъците от минната индустрия в региона. “Трябва да се противопоставим на това западни индустриалци да идват тук и да сключват договори за остарели технологии, вредни за човешкото здраве. Защитата на човешкото здраве е основно човешко право и е задължение на един политик да се грижи за спазването на това право. Това са ценности, които трябва да бъдат защитавани не само в Германия и други страни от Европа, но и в България”, каза Гизела Каленбах. са замърсяванията на питейната вода от минната индустрия в региона на село Поибрене, негативния ефект върху здравето на местното население от добива на злато с

Г. Каленбах каза: “Нашата работа е да предизвикваме прозрачност, за да не се чувстват хората изолирани от Европейския съюз.” На въпроса кое ще е първото нещо, което ще направят ЗЕЛЕНИТЕ в Европейския парламент, Андрей Ковачев, водач на европейската листа на ЗЕЛЕНИТЕ, каза, че ще се работи за заключаването на всички подадени петиции от български граждани до ЕП. “Комитетът по петициите към Европейския парламент е връзката между гражданите на ЕС и ЕП. Изключително важно за хората е да имат връзката и възможността да влияят върху важните решения, които засягат живота им.” Преди една седмица ЗЕЛЕНИТЕ внесоха протестно писмо в ЕК по повод прекомерното забавяне на жалби за нарушения в НАТУРА 2000”.

На въпроса как ще спечелят ЗЕЛЕНИТЕ доверието на избирателите Деница Петрова, кандидат за евродепутат напомни, че партията произлиза от гражданските движения и нейните членове отдавна са доказали как работят с това, което са постигнали – “депозитът за изборите, който успяхме да съберем с дарения от хората е за нас знак за гласуваното доверие. Ние сме поели ангажимент към тях да го оправдаем”.

Г. Тупарев допълни, че ЗЕЛЕНИТЕ е единствената партия, която дава икономическа алтернатива, която може да извади България от кризата – това са развитието на алтернативните енергийни източници и Зелените работни места.