Отменена е ОВОС на завода за изгаряне на отпадъци в Пазарджик

Голяма (но все още не окончателна) победа на Зелената политика за Пазарджик – падна ОВОС-а на завода за изгаряне на отпадъци в Пазарджик!
Министерството на околната среда и водите и министър Нона Караджова приеха за основателни аргументите изтъкнати в жалбите на ПП Зелените (инициирана от Зелените-Пазарджик), Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО и Екологично сдружение „За Земята“ срещу Решението на РИОСВ-Пазарджик за одобрение на доклада по ОВОС на завода за изгаряне на отпадъци в Главиница. Министър Караджова подписа решение за отмяна на решението на РИОСВ-Пазарджик и ново произнасяне, съобразно дадените в решението указания за опасностите за общественото здраве и околната среда, произтичащи от използвания метод – изгаряне на отпадъците. Зелените-Пазарджик благодарят на Централната лаборатория по обща екология на БАН за обективната оценка и на неправителствените организации Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО и Екологично сдружение „За Земята“ за последователната подкрепа, като ще разчитат и за в бъдеще на тяхното съдействие за опазването на природата и здравето на хората.

Зелените-Пазарджик

Пълния текст на решението можете да свалите тук.