Дарителска акция за протеста на 14.01.2010 г

Партия Зелените обявява дарителска акция за набиране на целеви средства, необходими за организация на протеста на 14.01.2010 г. Всеки, който е съпричастен към протеста, може да направи своето дарение по сметката на партията

Прокредит Банк
София, Клон Раковски,
Титуляр: ПП Зелените
IBAN: BG68 PRCB 9230 1026 2381 21
BIC: PRCBBGSF

или следвайки инструкциите тук http://oldsite.zelenite.bg/donations

Обръщаме внимание на нашите дарители, в основанието на „платежното нареждане“ да посочат за какво именно е дарението.Етикети: ,