IT поддръжка

Сайтът на Зелените е важен канал за комуникация с всички, които се интересуват от дейността ни. Той е едно от основните ни лица пред света. Затова бихме желали сайтът да е максимално добре поддържан и да съответства на съвременните технически възможности.

За да можем да постигнем това имаме постоянна нужда от IT специалисти, които да актуализират сайта, да разработват и конфигурират нови апликации, както и да качват нова информация.

Ако имате желание да помогнете, моля потърсете

Найден Чакъров, 0897 764 740, nayden.chakarov (at) zelenite.bg, skype: hara113