Приоритетни теми на Зелените за 2010

Зелени общини – оазиси на устойчивото развитие

Постоянен избирателен кодекс

Постигане на широка обществена информираност и законодателство за Възобновяеами Енергийни Източници

Образование

Промишлено замърсяване и здраве