Прилагане на Зелена политика за Пазарджик

На 25.01.2010г. беше проведено обществено обсъждане на проектобюджета на Община Пазарджик за 2010г. с кметове от селата в общината, общински съветници и граждани.
Местна Организация Пазарджик представи своите критики към проектобюджета основани на приетите приоритети на Зелените за 2010г. Поставените въпроси и теми бяха приети, със забележка, че ще бъдат обсъдени от администрацията с участието на организациите, които са ги представили (ще видим) и предложени за гласуване от Общинския съвет. Това евентуално ще ни даде възможност за реалното включване на реализирането на практика на пилотния проект „Пазарджик – Зелен оазис“ или на части от него в Общински бюджет 2010.
Зелените-Пазарджик ще продължат своите последователни действия, за превръщане на Пазарджик в Зелена община и реализирането на приоритетите на Зелените.

Местна Организация Пазарджик

още по темата можете да прочете от

Вестник Виделина

Pa1.bgЕтикети: ,