Призив към членовете на ЗЕЛЕНИТЕ

Уважаеми членове,

Обръщаме се към вас с молба да заплатите членския си внос за 2010г.

Плащането може да извършите по банков път или чрез системата е-рау. Подробности може да намерите в секция “Членство” на сайта.

Средствата ще бъдат използвани с приоритет за:

–  извършване на одит на партията, който е задължителен съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за политическите партии. (“Годишните финансови отчети на партиите, преди представянето им в Сметната палата подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако политическата партия през отчетния период е получила или изразходвала суми и/или друго имушество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход.”)

– заплащане на членския внос на Зелените към Европейската Зелена Партия, в която сме наблюдатели.

Ще ви бъдем много благодарни, ако може да направите плащането до края на месец Февруари, 2010г.

За контакти: Офелия Георгиева – ковчежник на ПП Зелените, 0878 201 818, ofelia.georgieva@zelenite.bgЕтикети: ,