ОТВОРЕНО ПИСМО до Председателя на Европейския Парламент – г-н Йежи Бузек по повод неговото изказване за ГМО в отговор на въпроси на граждани, при неговото посещението в България по време на националния празник на страната – 03.03.2010

Уважаеми г-н Бузек,

С настоящето писмо бихме искали да изразим искреното си учудване от Вашето изказване в отговор на въпроси по темата ГМО по време на посещението Ви в България на 03.03.2009 – Национален празник на страната. Препратка към Вашето изказване http://parliament.europe.bg/en/index.php?id=27659&category=375&page=3

Въпреки изразеното лично мнение „против” всъщност Вие защитихте въвеждането и разпространението на ГМО и обявихте каузата против отглеждането на ГМО в земеделието за предварително загубена, с което явно застанахте на страната на мултинационалните компании, притежатели на почти всички патенти върху ГМО и против интересите на европейските граждани.

В ситуация, когато сред българските и европейските граждани преобладава мнението против ГМО и в ситуацията, когато в българския парламент се разглеждат поправките в Закона за генетично модифицираните организми, Вашето изказване пряко подкрепи позицията на групите, защитаващи въвеждането на ГМО в нашата страна.

Още повече, че с това изказване демонстрирахте недобро познаване на Европейското, а също и на националното законодателство и обсъждания законопроект в страната и използвахте неверни или неприлягащи на Вашата позиция аргументи.

Относно дадения от Вас пример с отглеждания ГМ ориз в Бангладеш, въпреки нашите усилия не успяхме да открием достоверна информация за законно разпространяване на ГМ ориз в тази страна. В същото време хиляди са заведените дела срещу замърсяването с ГМ ориз на традиционно използваните сортове и култури. Също така във Вашето изказване не споменахте, че отглеждането ГМ ориз е свързано с опасни за човешкото здраве хербициди, което е валидно за повечето ГМ култури.

По повод Вашето изказване, че ГМО ще помогнат за справянето със световния глад, бихме искали да Ви обърнем внимание на една много плашеща статистика в световен план. Досега 99 % от ГМО насажданията са предназначени за фуражи и горива, а съвсем малка част се използват за справяне с проблемите на недохранването. Също така искаме да отбележим, че почти всички експерименти, свързани с подобряване на хранителните качества на значими земеделски култури се провалят и ГМО индустрията не дава никакви надежди за справяне с този проблем.

Отглеждането на ГМ култури в света е концентрирано в шест страни с окрупнено земеделие – САЩ, Аржентина, Бразилия, Индия, Канада и Китай, с над 94 % от отглежданите ГМ култури за 2008 г. В тази връзка питаме каква цена ще трябва да заплатят Европа и нейните граждани за постигане на конкурентно ниво в тази индустрия?

Пренебрегването на важните икономически ефекти върху населението, занимаващо се със земеделие, от окрупняване на земеделието и посевните площи във връзка с отглеждането на ГМО, представят ясно сегашната политика на ЕС и в частност тази на Европейската комисия за пълно либерализиране на ГМО на пазара и в околната среда, която Вие очевидно подкрепяте. В противовес на надпреварата за повече ГМО Европа може да играе водеща роля и да даде пример в развитието на природосъобразно земеделие и производство, гарантиращо човешкото здраве и осигуряващо повече заетост и чиста околна среда.

Бихме искали да получим отговор на въпроса: Каква би трябвало да е политическата позиция на ЕС, като се има предвид, че редица страни от Африка отказаха приемането на продукти от ГМО за изхранване на населението, последвани и от няколко страни в Азия. Това, сам разбирате, доказва несъстоятелността на тезата за справянето с гладуващото население в Африка.

Омаловажаването от Вас на позицията против ГМО на над 10 милиона европейски граждани, заявено чрез подписки или в проучвания на общественото мнение, с фразата, че тази битка е предварително загубена, е обидно. Настояваме да поднесете своето официално извинение на европейските и в частност на българските граждани, които все още виждат надежда в Европейските процедури и общностното право да запази и развие едно природосъобразно земеделие и да защити и гарантира добро човешко здраве в страните ни. В противен случай Вие подкрепяте засилването на евроскептицизма.

Очакваме от Вас като Председател на Европейския парламент да окажете необходимата подкрепа в процеса при създаването на по-строго законодателство за осигуряване на биологична сигурност, по-добра защита на правата на земеделските производители и защита от агресивните политики на международните корпорации, собственици на патентите на ГМ хибриди, а също и правото за водене на национална политика, свързана с разпространението на ГМО култури и правото на всяка страна членка на ЕС да налага мораториум върху въвеждането на пазара и в околната среда на ГМО с неизяснен ефект върху човешкото здраве и околна среда.

Смятаме, че като Председател на Европейския парламент Вие трябва да сте гарант за здравето на европейския гражданин и за опазването на малкото останала природа в рамките на ЕС.Очакваме Вашите действия в тази посока.

С уважение,

Деница Петрова, Съпредседател

ПП Зелените

Писмото е адресирано до: Г-н Йежи Бузек, Председател на Европейския Парламент, с копие до:
Г-н Жозе Мануел Дурау Барозу, Председател на Европейската комисия
Група на Зелените/Европейски свободен алианс, Европейски Парламент
Група на Европейската Народна Партия (Християндемократи), Европейски Парламент
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа, Европейски Парламент
Европейски консерватори и реформисти, Европейски Парламент
Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, Европейски Парламент
Група „Европа на свободата и демокрацията”, Европейски Парламент
Европейската Зелена партия
МЕДИИТЕЕтикети: , , ,