Позиция по предложените от Народното събрание текстове за второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за ГМО

Евдокия Манева продължава да лъже народните представители и обществото

Предложеният на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ГМО позволява отглеждането на ГМО царевица “MON 810” и ГМО картоф „Amflora”. Предвиденото ограничение за полеви опити в зоните от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 и буфер от 30 км около тях не включва забрана за разрешените за отглеждане в Европейския съюз ГМО. За пълно предотвратяване на възможността за отглеждането на тези ГМ хибриди е необходимо въвеждането на „предпазна клауза”. Такава процедура все още не е започнала, а освен това не съществува и механизъм за временен мораториум до влизането в сила на предпазната клауза. Измененията в Закона за ГМО в този им вид не предвиждат механизъм за ограничаване засаждането на гореспоменатите два ГМ хибрида и се дава възможност за генно замърсяване на цялата страна, включително защитените зони.

Всичко това напълно противоречи на досегашните обещания на ГЕРБ за България – свободна от ГМО, заявени от министър-председателя Бойко Борисов и председателя на 41вото Народното събрание г-жа Цецка Цачева. Това наподобява и несбъднатите обещания на ГЕРБ за спазване на основни човешки права и Конституцията на Република България с промените в Закона за електронните съобщения, приети през февруари тази година. Правителството на ГЕРБ не извърши и нужната информационна кампания по смисъла на протокола от Картахена за биологичната сигурност, както беше обещано на българските граждани. Аргументите на неправителствените и гражданските организации от Коалицията „България – свободна от ГМО” също бяха пренебрегнати.

Основните представители на МОСВ в лицето на министър Караджова и зам.-министър Манева не се ангажираха за пореден път със защитата на околната среда и общественото мнение. Министър Караджова тотално „абдикира” и не взе почти никакво участие по проблема, а зам.-министър Манева продължава да манипулира и да лъже открито като заяви, че 10 км. буфер около зоните на НАТУРА 2000 би имал същото значение, както 30 км. буфер и би покрил цялата територия на страната. Това не отговаря на истината, както е видно от приложените карти. Председателката на Народното събрание Цецка Цачева също продължава да разпространява споменатите неверни твърдения, което говори за очаквана промяна в законопроекта в пленарна зала.

Припомняме, че още в началото на месец февруари ПП Зелените поиска прекратяване правомощията на заместник-министър Евдокия Манева /http://oldsite.zelenite.bg/2512/ заради откритата й защита на опасни за гражданите и околната среда технологии и организми, както и за манипулациите й по повод писмото от Европейската комисия, третиращо контрола върху ГМО в лабораторни условия. С невярното твърдение за 10 км. буфер около НАТУРА 2000 тя за пореден път поставя под съмнение обективността при вземане на решения в МОСВ и не дава никакви гаранции за въвеждането на предпазни клаузи за „MON 810” и „Amflora”, което е част от нейните компетенции.

Ето защо отново призоваваме народните представители и правителството на ГЕРБ според техните компетенции:
1. Да приемат текст в Закона за ГМО, който въвежда ясна забрана за отглеждането на ГМО в буфера от 30 км около защитените зони от Натура 2000;
2. Да обявят незабавно мораториум за отглеждане на ГМО царевица “MON 810” и ГМО картоф „Amflora, до въвеждането на предпазна клауза за тези два хибрида;
3. Да приемат текст в Закона за ГМО за определяне на максимален срок от 2 месеца за откриване на процедура за въвеждане на предпазна клауза за ГМО хибриди;
4. Да бъдат незабавно прекратени правомощията на заместник-министър Манева.

За контакти:
Борислав Сандов – 0887 096757
Петко Ковачев – 0888420453

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

GMO_buffer30zoni

GMO_buffer10zoni