България остава свободна от ГМО! – Преглед на гласуваните от Народното събрание промени в Закона за ГМО от Борислав Сандов, член на Националния съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ 18.03.2009г.

Здравейте!

Искам да поздравя всички зеленомислещи с днешните промени в Закона за генетично модифицираните организами /ГМО/, които бяха гласувани на второ четене от Народното събрание, днес 18.03.2009г! Окончателните текстове бяха приети от народните представители въз основа на предложения, направени в зала, за редакция на трите най-важни члена от Закона. Въздържам се в това писмо да давам оценки, като бих искал да ви запозная с най-съществените решения:

чл. 79 се възстанови във вида на досега действащия закон по предложение на ГЕРБ, макар такова предложение да беше направено във времето от множество депутати в КОСВ. Смисъла му е да защитава традиционни български култури – лоза, роза, тютюн, зеленчуци и овощни растения.

чл. 80 се промени по предложение на народния представител Лъчезар Тошев (СДС) и има още по-надежден израз сега, а именно, макар и не дословно:
Забранява се освобождаването в околната среда по смисъла на раздел 2 и отглеждането на ГМО на следните територии:
1. Защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ (досегашния закон не третираше реално тези територии, а именно националните паркове, природните паркове, резерватите, защитените местности и др.) и защитените зони от екологичната мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (зоните по Натура 2000);
2. Отстоянията по-малки от 30 км. спрямо ал. 1;
3. Отстояния по-малки от 10 км. от стационарни регистрирани пчелини по смисъла на Закона за пчеларството;
4. Отстояния, по-малки от 7 км. от полета с биологично земеделие;
5. Отстояния, по-малки от разписаните в Приложение 2, към този закон, за отделни култури на конвенционалното земеделие.

чл. 133 отпадна, но намери приложение в чл. 134, а именно:
При неспазване на условията в чл. 79 и чл. 80, лицата и организациите търпят санкция от 500 000 до 1 000 000 лева. Това отново е редакционна промяна от последния момент (на крак, в зала), която възстанови чл. 134 и освен че вдигна долната граница от 300 на 500 хил. Лева санкция, той вече предвижда глоби и за юридически лица!

Засега това, като най-важно!
Поздрави и честито!

Борислав Сандов, член на Националния съвет на ПП Зелените
Тел: 0887096757; ел.поща: borislav.sandov@gmail.comЕтикети: , , , ,