Даниела Божинова – Съпредседател на ЗЕЛЕНИТЕ бе избрана за член на Комитета на „Диалог Изток-Запад” към Европейската Зелена партия

Даниела Божинова – Съпредседател на ЗЕЛЕНИТЕ бе избрана за член на Комитета на мрежата „Диалог Изток-Запад” по време на 12та среща на Съвета на Европейската Зелена партия (ЕЗП), който се проведе в Барселона, 19-21 март 2010.

Диалогът Изток-Запад е част от ЕЗП, която помага на зелените партии от Източна и Западна Европа да координират своите дейности и да работят заедно. На срещата в Барселона ЗЕЛЕНИТЕ бяха представлявани от другия съпредседател Деница Петрова. Партията беше приета за Наблюдател към Европейскта Зелена партия през октомври 2009г.

Повече информация за мрежата „Диалог Изток-Запад” може да намерите на английски език на адрес:
http://www.europeangreens.org/cms/default/dok/153/153882.green_east_west_dialogue_gewd@en.htmЕтикети: , , ,