Кръгла маса „БЪЛГАРИЯ – ЗОНА СВОБОДНА ОТ ГМО“, 25.03.2010

Кръгла маса „България – зона свободна от генетично модифицирани организми” беше организирана от Партия ЗЕЛЕНИТЕ на 25.03.2010 в София. Основната цел на срещата бе обсъждане на национална позиция по ГМО.

Идеята на организаторите за предприемане на гражданска законодателна инициатива за нова директива за биологична сигурност на Европейския съюз беше подкрепена от всички участници – представители на над 20 браншови, неправителствени организации и граждански групи.

„След приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за ГМО са необходими последващи конкретни промени в законите за храните, фуражите, посевния и посадъчния материал, включително въвеждането на лого за чисти от ГМО български хранителни продукти” заяви Борислав Сандов, Координатор на Работната група по ГМО към ЗЕЛЕНИТЕ. Постъпилите предложения след последващ анализ и обсъждане ще бъдат предложени за промяна в националното законодателство.

„Необходимо е да насочим нашите действия за осигуряване на свободна от ГМО България към Европейския съюз, като предложим промени в общностното законодателство”, каза и Андрей Ковачев, Съпредседател на ЗЕЛЕНИТЕ.

В едномесечен срок ще се проведе и последваща международна среща, на която са поканени и участници от Европейската Зелена партия, за предприемане на съвместни действия в Европа.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

За контакти:
Борислав Сандов, Координатор на работна група по ГМО към ЗЕЛЕНИТЕ, тел.: 0887 096 757; ел.поща: borislav.sandov@gmail.com
Андрей Ковачев, Съпредседател, ПП Зелените, тел.:0887788218Етикети: , , , , , , , , , ,