ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Националният съвет на Зелените свиква Национално събрание на партията на
16.05.2010 (неделя) от 10.00 часа в залата на ул. „А. П. Чехов“ 16А при
следния дневен ред:

1. Отчет на Националния съвет
2. Отчет на Контролния съвет
3. Промени в Устава
4. Дискусия за развитието на партията през следващата година
5. Избор на Контролен съвет и попълване на освободените места в Националния
и Изпълнителния съвети на Зелените
6. Приемане на декларации

Регистрирането на делегатите започва в 9.00 часа.

Всяка местна организация има право да участва в работата на Националното
събрание с 5 делегата, като в това число влизат и председателите на местната
организация. Всички членове на партията са поканени да участват като гости.
Местните организации трябва да представят списъците на избраните от тях
делегати до 11.05.2010 на orgsec@zelenite.bg. Копия от протоколите от
събранията, на които делегатите са били избрани, трябва да се предадат на
самото Национално събрание.

Национален съвет, ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: ,