Внасяне на подписки в подкрепа на Природен парк Витоша – Писмо до Mинистър-председателя на РБългария, г-н Бойко Борисов

Уважаеми господин Борисов,

Обръщаме се към Вас във връзка с планирането на специализиран подробен устройствен план на ски-зона Алеко в Природен парк «Витоша». Информирали сме Ви за проблемите, произтичащи от този план в предишни наши писма. Поводът да внесем подписките в подкрепа на природния парк сега е решението на 3-членен състав на Върховния административен съд, което отхвърля решение на Министерството на околната среда и водите да се отмени становище по екологична оценка на специализиран подробен устройствен план (сПУП) на ски-зона «Алеко».

С това писмо внасяме послание от 43594 граждани, които изразяват подкрепата си за опазване на най-стария парк на Балканите и настояват да се прeдотврати изсичането на близо 400 дка гори и урбанизирането на над 600 дка ливади. Наред с това Витоша-ски АД да понесе своята отговорност за взривените над 400 камъни морени и унищожени тревни местообитания на площ от 18 дка през есента на 2008 г. Още тогава беше подаден сигнал с всички необходими доказателства и снимков материал до Софийска градска прокуратура. Една година по-късно няма решение по този драстичен пример за унищожаване на природата и нарушаване на законите в България.

Припомняме, че планът за управление на природен парк „Витоша”, приет с решение на Министерски съвет през 2005 г., и в сила до 2014 г., допуска модернизиране на ски съоръженията, но не и изграждане на нови ски писти и съоръжения.

Обществото очаква спазване на закона и гарантиране защитата на най-стария парк на Балканите. Ето защо, настояваме да предприемете:

  1. Всички възможни мерки за окончателната отмяна на решението на тройната коалиция за разрешаване на ново строителство и съоръжения върху незастроени досега територии в ПП Витоша.
  2. Да издадете Заповед за обявяване на защитена зона Витоша по Директивата на Европейския съюз за местообитанията, в която се забранява строителството на нови ски писти и съоръжения към тях и се позволява модернизацията на съществуващите такива.
Гражданските петиции в защита на Природен парк "Витоша" са инициирани от Коалиция от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България"* и Политическа партия "Зелените".

05 май 2010, гр. София                     С уважение:

От името на

Коалиция «За да остане природа в България»

От името на Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“.
Йорданка Динева

Българска фондация Биоразнообразие
тел./факс: 02 9316183; моб.тел.: 0896 798902
e-mail: jordanka.dineva@biodiversity.bg
http://bbf.biodiversity.bg/

За да остане природа в България!
http://forthenature.org/

Андрей Ковачев

Съпредседател

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

ПК 1554, София 1000

тел.: 0887788216

ел.поща: info@zelenite.bg; andrey.kovatchev@zelenite.bg

http://oldsite.zelenite.bg

* В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от над 50 организации, групи, инициативи и еко-бизнес.Етикети: , , , , , ,