ЗЕЛЕНИТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ХОМОФОБИЯТА

Партия ЗЕЛЕНИТЕ недвусмислено и нееднократно сме обявявали и отстоявали позицията си за толерантност и преодоляване на всякаква форма на дискриминация: расова, етническа, религиозна, полова, социална.

Толерантността към различната сексуална ориентация е едно от нещата, които обществото ни трябва най-сетне да възприеме. Хомофобията не бива да остава явление, пред което можем да си затваряме очите. Ние сме против проявите на агресия, против езика на омразата и всички съпътстващи го негативни явления и начини на третиране, на които може да бъде подложен един човек – на работното си място, в семейството и в обществото – само заради своята сексуална ориентация.

Всичко това съвсем естествено ни накара да подкрепим софийския прайд през 2009 г. и ни превърна в първата политическа партия в България, открито застъпила се за ЛГБТ-правата по време на предизборните кампании за Европейски парламент и Народно събрание миналото лято.

На 26 юни за поредна година ще се проведе софийският прайд. След агресивните атаки срещу демонстрантите през 2008 и набирането на популярност и подкрепа от страна на редица държави чрез посолствата им в София през 2009 г., шествието има амбицията да се превърне в традиционно. „Обичай равенството, прегърни многообразието“ е мотото на прайд 2010.

ЗЕЛЕНИТЕ призоваваме към толерантност и мирно отношение от страна на обществото по време на провеждането на Софийския прайд тази година, към хомосексуалността и към различността изобщо.

Софийският прайд с противоречивите и нерядко екстремистки реакции, които предизвиква в обществото, ни доказа, че хомофобията живее сред нас и че като общество все още ни предстои дълъг път на развитие и на промяна в мисленето.

Тези хора имат същите права като всички нас – човешки и граждански. Защото са човеци. Защото сме човеци.

Питаме: защо можем да търпим агресия и омраза към различността, даже ги превръщаме в политически доктрини, а не можем да приемем различните хора край себе си?

Всички сме граждани и данъкоплатци с равни права!

Изпълнителен Съвет на политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ
София, 23 юни 2010 г.Етикети: , , , ,