ПОЗИЦИЯ относно последното развитие на разговорите между България и Русия по повод на АЕЦ „Белене“

Представените резултати от разговорите за АЕЦ „Белене“ между българския премиер Борисов и руския вице-премиер Зубков показват за пореден път, че българското правителство и управляващата партия ГЕРБ нямат желание да ревизират и да прекратят този ненужен, вреден и генериращ огромна корупция и зависимост проект. Имаме всички основания да смятаме, че този развой на събитията е в резултат на три взаимно преплитащи се причини:
1. натиск от страна на Русия във връзка с бъдещите договори за газа и за отработеното гориво от АЕЦ „Козлодуй“;
2. обещания за или реализирани корупционни практики сред управляващите;
3. недалновидност и неподготвеност на хората, отговарящи за управлението на държавата.

Обещанията на Борисов да има пътна карта на проекта до месец септември т.г., да бъдат изплатени 280 милиона евро на „Атомстройекспорт“ (АСЕ) и да бъде намерен стратегически инвеститор с помощта на Европейската комисия и комисаря Йотингер показват не само несъстоятелността на това правителство по отношение на българската енергетика, но и компрометират процесите на обсъждане на новата енергийна стратегия и изготвянето на новото енергийно законодателство на страната. Очевидните абсурди за фиксиране на цената на 7 милиарда евро и за определяне на продажната цена на електроенергията, споменати от премиера, следва да се разглеждат като опит за намеса в пазарните механизми и за предоставяне на монополни непазарни права на бъдещия собственик на централата, в ущърб на българските граждани и чуждестранните клиенти.

Постигнатите договорки между Борисов и Зубков за АЕЦ „Белене“ обричат България на дългогодишна зависимост от руските имперски интереси и от енергийната мафия. Те де факто ликвидират възможността за чиста енергетика и – в по-широк план – за устойчиво развитие на България.

В тази връзка настояваме:

1. Правителството да прекрати безусловно изграждането на АЕЦ „Белене“ като проект опасен за живота и здравето на хората и околната среда, като противоречащ на съвременните разбирания за устойчиво развитие, като икономически неизгоден за страната и като затвърдяващ енергийната зависимост на България от една единствена държава – Русия.
2. Правителството да се обърне към съответния арбитражен съд, предвиден в договорите с АСЕ, за да потърси правата си за претърпени загуби от досегашното развитие на проекта.
3. Правителството да поиска незабавно разследване на ролята на политици, бизнесмени и лобисти за развитието на АЕЦ „Белене“, започвайки от първият анонс на Симеон Сакс-Кобург-Гота за възобновяването на проекта до настоящия момент.

Мълчанието по тези проблеми и продължаването на проекта ще смятаме за доказателство, че Борисов, правителството и ГЕРБ работят срещу България в полза на Путин, руската и българската мафия.

Като алтернатива на ядрената енергетика и в частност на проекта за АЕЦ Белене настояваме Правителството на РБългария да работи за постигане на енергийна ефективност и осигуряване на енергийна независимост на домакинствата и общностите.

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , , , , ,