Позиция на партия ЗЕЛЕНИТЕ по проекта на Министерството на културата за унищожаване на музикални и театрални институции с дълги традиции в българската култура

ПП „ЗЕЛЕНИТЕ” се присъединява към протеста против проекта на Министерство на културата за безогледното и немотивирано унищожаване на музикални и театрални институции с дългогодишни традиции в българската култура, спечелили международна известност, уважение и незаменимо място в съвременния живот на България.

Това не е проблем само на отделна професионална гилдия и на стотиците български музиканти, които ще бъдат изхвърлени на улицата. Това засяга цялото ни общество, което се приобщава към европейския културен свят. И преди всичко засяга бъдещите поколения и духовния облик на страната ни.

Настояваме реформирането на музикалните и театрални сфери да стане след задълбочено и внимателно експертно проучване и подробен обществен диалог със средите, професионално познаващи състоянието, проблемите и перспективите на отделните институции.

Настояваме за изработване на цялостна национална културна стратегия, на Закон за сценичните изкуства и провеждане на реформа, обсъдена с всички свързани с културата организации, в Република България.

Необходимо е задаването на ясни насоки, които да гарантират развитието на българската култура, запазването на традициите и националната й идентичност и ролята й на най-важна част от възпитанието и духовното изграждане на обществото.

Настояваме за незабавно прекратяване на предприетите от Министъра на културата и неговия екип „реформи”.

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , ,