ИЗБОРЕН КОДЕКС – Предложение и принципи на ЗЕЛЕНИТЕ

Нашето предложение за Изборен кодекс не би могло да работи без промяна в устройството на държавата.

Основни принципи, които според ЗЕЛЕНИТЕ трябва да бъдат заложени при създаването на новия Изборен кодекс, са:

Въвеждане на един закон, който да регулира всички избори в страната;

Гарантиране на правото и възможността на всички граждани и организациите, създадени от тях, да участват в избори и да бъдат избирани;

Прерайониране с цел постигане на равна тежест на гласовете на всички избиратели за един мандат.

Основните характеристики на новия Изборен кодекс според нас трябва да бъдат:

1. Пропорционална избирателна система с преференции, без праг, за всички избори;

2. Назначаване на постоянна и независима изборна администрация и въвеждане на постоянни изборни книжа;

3. Прозрачни процедури за работа на изборната администрация и опростена процедура за обжалване на решения и резултати;

4. Премахване на финансовия ценз за участие в избори – да няма депозит;

5. Премахване на ограниченията за участие в избори за формални административни нарушения;

6. Отпадане на всички дискриминиращи и недемократични преференции в целия избирателен процес, включително и
формирането на всички избирателни комисии, на основата на „парламентарно представителство“ или регистрация в ограничаващ брой общини или избирателни райони;

7. Броят на подписите, необходими за регистрация за участие в избори за Народно събрание и Европейски парламент да е равен на броя, необходим за съдебна регистрация на политическа партия – 2500;

8. Създаване на равнопоставени условия за участие на партиите и коалициите в обществени медии по време на предизборните кампании. За участие в медиите, които получават обществено финансиране, да се премахне заплащането от партиите по време на предизборни кампании;

9. Въвеждане на динамична регистрация на избирателите, при която след предварително зададен срок всеки желаещ да участва в изборите се регистрира, а тези, които се явяват в деня на изборите, се добавят в списъка, който се актуализира по аналогичен начин на следващите избори;

10. Въвеждане на електронно гласуване онлайн от произволна точка-терминал, включително и от собствен домашен компютър, както и апаратно гласуване от терминал в изборна секция;

11. Завишаване на санкциите за нарушения на Изборния кодекс до нива, при които наказанието е ефективно, включително за политически субекти надхвърлящи регламентираните бюджети за предизборните кампании;

12. Въвеждане на изборност на областни управители и областни съвети според стратегията „Европа на регионите”;

13. Създаване на процедура за предсрочно отзоваване на всички избираеми длъжности, включително кметове и общински съветници, областни управители и съветници, и народни представители чрез инициатива на повече от половината от регистрираните гласоподаватели;

14. Забраната за регистрация на коалиции, съдържащи името на регистрирана партия, да важи за всички партии, независимо от датата на тяхната регистрация;

15. Участие в местните избори само на трайно уседнали граждани в България и Европейския съюз;

16. Общинските съветници и кметове да са живели в населеното място, където се кандидатират, минимум през последната една година;

Изборният кодекс да се приеме с референдум и всички последващи промени в него да стават само с референдум.

Великото Народно Събрание да отпадне като институция.

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , ,