Отново на протест За Пирин и Карадере – да променим Закона! сряда, 20.10.2010г, 9:00-10:00, площад Независимост, София

Елате на поредния протест За Пирин и Карадере в сряда 20.10.2010, от 9:00 до 10:00ч. на площад Независимост в София, да изразим подкрепата си за запазване на природата в България.

Вече трета седмица протестираме срещу незаконно издадените разрешителни за строителство на нови ски лифтове на мястото на два влека в Национален Парк Пирин. Незаконни защото:

• Разширяват заеманата площ от ски съоръженията и техния капацитет, в нарушение на резолюцията от тази година на Конвенцията за световното културно и природно наследство, която постанови, че всяко разширение, като площ или капацитет, на ски съоръженията би поставила НП Пирин като обект на тази конвенция в опасност.
• За проектите не е направената абсолютно задължителната оценка за съвместимост със зоните от НАТУРА 2000.
• Даденото разрешение представлява поредния случай на непозволена държавна помощ – горните лифтови станции попадат извън концесионната площ на концесионера – офшорната компания Юлен.

Ще припомним предизборните обещания на парламентарно представените партии за опазване на природата и ще внесем предложения за промяна в Закона за защитените територии, които да гарантират запазването на Националните паркове от бъдещо застрояване.

Предупреждаваме, че нарушаването на Европейското законодателство в областта на опазване на природата може да доведе до спиране на фондовете за регионално развитие в регионите на нарушенията и отговорност за това ще носят управляващите!

Ще построим макет от картон на национален парк Пирин, за да напомня на управляващите, че бездействат за спиране на безобразията в планината.

За Карадере призоваваме Министъра на ОС да отмени решението за строителство, като несъвместимо със зоната от Натура 2000.

За повече информация:
Андрей Ковачев, Съпредседател, тел:0887788218; ел.поща: andrey.kovatchev@zelenite.bg
Петко Цветков, Член на Изпълнителния съвет, тел:0887522206, ел.поща: petko.tzvetkov@zelenite.bg

Очакваме ви на площад Независимост!

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , , , , , ,