Кампания „ЗА ДА ОСТАНЕ ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ!“

Партия Зелените подкрепя и се присъединява към кампанията „ЗА ДА ОСТАНЕ ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ!“ изразява своето остро несъгласие относно отказа на управляващите от демокрация и опитите за централизация на управлението, заложени в новите изборни правила, предложени от ГЕРБ и АТАКА в проекта за Изборен кодекс.

Ние, Зелените, призоваваме всички граждани и политически партии да се противопоставят на опитите за опорочаване и намаляване на представителната демокрация в България и правото на гражданите да определят и избират своето политическо представителство.

Призоваваме медиите да подкрепят усилието на гражданите да разширят своето участие в политическия процес, упражнявайки правото си да избират и да бъдат избирани.

Призоваваме всички да се противопоставят на опитите да се суспендират механизмите на представителната демокрация.

Да се противопоставим заедно на централизацията на властта в ръцете на еднолично управляващата партия ГЕРБ и сателита ѝ АТАКА.

ЗА ДА ОСТАНЕ ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ!

Принципна позиция на Зелените относно приетия на първо четене от Народното събрание проект  за Изборен кодекс:

Изборният кодекс препречва правото на гражданите реално да избират кой да ги представлява – нереално високите преференциални прагове са подигравка с идеята избирателите да имат възможност да пренареждат партийните листи. Отказът от въвеждане на преференция на местни избори е грубо пренебрегване на желанието на гражданите да влияят върху избора на техните представители в общинския съвет. Партийните и местни босове ще решават вместо тях.Кодексът не търси реално представителство на интересите на гражданите от общинските съветници и народните представители, напротив  – ограничава представителността, намалявайки броя на общинските съветници и поддържайки големи диспропорции в тежестта, с която се избират депутати от различните райони.

Кодексът блокира представителната демокрация. Централизира управлението и подменя изборността с назначаване на подчинени на партийните върхушки послушни чиновници. Премахва се избора на районни кметове и кметове на населени места под 500 жители, защото на ГЕРБ и Атака избирателите им пречат!

Кодексът демотивира гражданите да участват в изборите и така запазва влиянието на схемите за купуване на гласове и контролирания вот. Реалното участие на българите в процеса на създаване на политическите институции на местно и национално ниво се подменя от откупуването на места в партийните листи или купуването на цели кандидатски листи.

Кодексът ограничава прякото участие на гражданите при определяне на политическото им представителство. Изборният процес се узурпира от управляващите партии и от местните икономически и криминални клики.

Кодексът не съдържа адекватни санкции за поддържането на партийни черни каси и водене на «двойно счетоводство» и не предвижда ефективни механизми за предотвратяване  на превръщането на предизборната кампания в лъскаво и скъпо платено състезание, достъпно само за избрани участници, разполагащи с многомилионни бюджети.

Партия ЗЕЛЕНИТЕ