ПОКАНА за пресконференция: ЗА ДА ОСТАНЕ ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Партия Зелените ви кани на среща в понеделник, 29.11.2010, 12:00 ч. в Пресклуба на БТА.

Ще представим своята позиция за недемократичния и нелиберален проект за Изборен кодекс, внесен от ГЕРБ и АТАКА и приет на първо четене в НС.

Според нас, партия Зелените, предложеният от ГЕРБ и АТАКА кодекс допълнително задълбочава и продължава тенденцията на ограничаване на възможността за реално участие на гражданите и гражданското общество в избирателния процес.

Предложеният и приет на първо четене Изборен кодекс ограничава възможността нови или непарламентарно представени политически субекти да участват равнопоставено в изборния процес.

Проектът не само не допринася за демократизацията и децентрализацията на властта в България, а напротив затвърждава статуквото и дава недопустимо административно и законово предимство на парламентарно представените политически партии.

Кодексът запазва недемократичните пречки, като скрит имуществен ценз. Проектът за изборен закон ограничава активното избирателно право на гражданите да избират своите общински представители, които, както и до сега нямат конкретна отговорност пред избирателите в техните региони. Кодексът не допринася за ефективно въвеждане на електронно гласуване.

Заповядайте на среща с представители на партия Зелените, на която да чуете повече аргументи в зашита на тезите ни.

Принципна позиция на Зелените относно приетия на първо четене от Народното събрание проект  за Изборен кодекс:

Изборният кодекс препречва правото на гражданите реално да избират кой да ги представлява – нереално високите преференциални прагове са подигравка с идеята избирателите да имат възможност да пренареждат партийните листи. Отказът от въвеждане на преференция на местни избори е грубо пренебрегване на желанието на гражданите да влияят върху избора на техните представители в общинския съвет. Партийните и местни босове ще решават вместо тях.Кодексът не търси реално представителство на интересите на гражданите от общинските съветници и народните представители, напротив  – ограничава представителността, намалявайки броя на общинските съветници и поддържайки големи диспропорции в тежестта, с която се избират депутати от различните райони.

Кодексът блокира представителната демокрация. Централизира управлението и подменя изборността с назначаване на подчинени на партийните върхушки послушни чиновници. Премахва се избора на районни кметове и кметове на населени места под 500 жители, защото на ГЕРБ и Атака избирателите им пречат!

Кодексът демотивира гражданите да участват в изборите и така запазва влиянието на схемите за купуване на гласове и контролирания вот. Реалното участие на българите в процеса на създаване на политическите институции на местно и национално ниво се подменя от откупуването на места в партийните листи или купуването на цели кандидатски листи.

Кодексът ограничава прякото участие на гражданите при определяне на политическото им представителство. Изборният процес се узурпира от управляващите партии и от местните икономически и криминални клики.

Кодексът не съдържа адекватни санкции за поддържането на партийни черни каси и водене на «двойно счетоводство» и не предвижда ефективни механизми за предотвратяване  на превръщането на предизборната кампания в лъскаво и скъпо платено състезание, достъпно само за избрани участници, разполагащи с многомилионни бюджети.

Партия ЗЕЛЕНИТЕ