Балканските Зелени се срещнаха в Скопие

В Скопие на 10, 11 и 12 декември се проведе конференция под егидата на
Зелената Европейска фондация на тема “Позеленяване на балканските
икономики”. Делегати на Зелените бяха Стефан Радев и Генади Кондарев –
членове на Националния съвет на ЗЕЛЕНИТЕ. Генади Кондарев представи тема за
практическите предизвикателства, които срещат проектите свързани в
повишаване на енергийната ефективност в България.

Любопитно за нашите членове е, че в македоснките зелени са парламентарно
представена партия (партия ДОМ – Демократична обнова за Македония, вече на 5
години от създаването си), чийто депутат е председателката на ДОМ г-жа
Лиляна Поповска. Повече от 40 души екип от ДОМ са били ангажирани в
организирането на този мащабен форум, във фокуса на който стои
икономическата програма на Европейските Зелени – Зелен нов курс за Европа
(отскоро е качен на страницата на ЗЕЛЕНИТЕ и е достъпен на български език).

На конференцията присъстваха много зелени политици от Балканите и Европа,
сред които и депутатът в Европейския парламент г-жа Марийе Корнелисен и г-н
Михалис Тремопулос, депутати в Европейския парламент от групата на
Европейските зелени, г-н Анне де Буур – член на Управителния съвет на
Зелената европейска фондация, Дарко Краинч – председател на SMS –
словенските зелени, Власта Тот – говорител на Зелена листа, Хърватска и
много други.

Г-жа Лилия Поповска откри конференцията с посланието, че “Зеленото е
зряло!” – слоганът на новата кампания за местните избори на ДОМ. Тя беше
изключително уверена, че зеленото вече има трайно място в политиката на
Македония и че времето му е дошло на Балканите като цяло.

По думите на Тасос Кромидас от Гърция Балканите са постоянно арена на
екологични безсмислия. Неговата страна например във време на тенденция към
по-зелен транспорт използва кризата като предлог да демонтира 60% от
железопътните линии на своя територия без да отчитат, че дълговете на
железниците са всъщност политически, а не икономически индуцирани и че това
е скок назад към по-замърсяващи форми на транспорт. В Гърция се наблюдават
същите имиджови спекулации от управляващите, както и в България по отношение
на проекта за петролопровод Бургас-Александруполис, който се представя за
огромна национална икономическа победа, когато всъщност представлява риск за
околната среда и поминъка на местното население и обслужва единствено чужди
енергийни интереси. Успехът на всеки такъв проект освен всичко друго
осигурява средства и за продължаващото възпроизводство на енергетиката на
фосилните горива, което няма да ни позволи лесно да предотвратим
климатичните промени, ако постепенно добивът и употребата на тези горива не
приключи. Всеки подобен изграден проект се създава, за да бъде в
експлоатация в продължение на десетилетия и е крачка назад в опитите за
предотвратяване на климатичната катастрофа.

Изключително ценен поглед върху неустойчивите енергийни практики на
Балканите даде и Александър Ковачевич от Сърбия – старши изследовател в
Оксфордския център за изследвания в енергетиката. Някои от важните проблеми,
на които обърна внимание бяха неизползваните мощности, които служат само за
компенсиране при системни претоварвания на електрическата мрежа и така се
превръщат с един неизползван актив, в който са вложени много средства и
поддържането на такива мощности само в позиция на изчакване силно подхранва
енергийната бедност в региона. Често подценяван е ефектът от използването на
неефектични обикновени печки за отопление извън големите градове, които имат
ниско КПД от около 20-30%. В Косово са открили, че използването на дърва за
огрев всъщност се равнявана повече от 10% от енергийния им баланс, а не
малко от останалите страни нямат точна и достъпна статистика за тези цифри.

В последния ден на конференцията делегатите се събраха по тематични блокове
– чиста енергия, икономика, земеделие и горски сектор и туризъм. Бяха
формулирани политики свързани с позеленяването на балканските икономики,
които вероятно ще дадат началото на редица кампании.

По време на конференцията преобладаваше мнение, че ЕС трябва да се готви за
цел от 30% по-малко въглеродни емисии до 2020, като стъпка към необходимите
минимум 40% редуциране. Това се потвърди и с решенията взети в Канкун,
където по същото време завършваше глобалния климатичен форум COP16 и където
развитите страни се договориха да намалят емисиите си с 25-40% до 2020г.

На финала г-жа Поповска изрази удовлетворение от постигнатото по време на
конференцията и изрази безпокойство от множеството нереалистични планове за
изграждане на атомни елетроцентрали на Балканите – процес несъобразен нито с
икономическите възможности на местните икономики, нито с нуждите и мащабите
на Балканската енергетика, нито с безопасността за населението. Тя призова
за формиране на мащабна Балканска анти-ядрена коалиция, за да се даде
противодействие на този процес.

За повече информация:
Генади Кондарев, genady.kondarev@googlemail.com

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , , , ,