„Да върнем държавата на гражданите“ – отзиви от дискусията на 22 февруари

ЗЕЛЕНИТЕ настояват за самостоятелна съдебна власт, пряко приложение на конституцията, преструктуриране на съдебната система, изваждане на прокуратурата и следствието от съдебната система

Петата поредна открита дискусия от кампанията „Да върнем държавата на гражданите“, която ЗЕЛЕНИТЕ инициираха на 18.01.2009г., се състоя днес в залата на ул. „Славянска“ 6. Темата беше „СЪДЕБНА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ“.

Водещи на дискусията бяха Иван Костадинов, Андрей Ковачев и Ясен Атанасов. В изложението си Иван Костадинов и Андрей Ковачев представиха вижданията и предложенията на ЗЕЛЕНИТЕ по отношение на съдебната функция на държавната власт.

ЗЕЛЕНИТЕ искат възможност за индивидуален иск до Конституционния съд (КС) – инцидентен иск или общо право за сезиране. Това ще доведе до натрупване на сериозна практика от тълкувателни решения на КС, които от своя страна ще бъдат задължителни за съдилищата и законотворчеството. Възможността ще стимулира създаване на работещо гражданско общество и ще повиши отговорността на вносителите на законопроекти. Друго предложение – за реална възможност за пряко приложение на конституцията.

ЗЕЛЕНИТЕ настояват за изваждане на прокуратурата и следствието от съдебната система. Формирането на Висшия съдебен съвет (ВСС) да се осъществява единствено от общите събрания на съдилищата, без да има квота на Народното събрание, прокуратурата и следствието. Предложението на ЗЕЛЕНИТЕ е да има гражданска квота като гаранция за непрозрачността и защитатa на обществения интерес. Инспекторатът към ВСС да стане реално работещ и изпълняващ функциите си. Същото се отнася и до инспектората към Министерството на правосъдието.

Беше изложено становището, че достъпът до правосъдие в България е реално затруднен чрез съществуващите държавни такси и фактически двойното им увеличение при последното изменение на Закона за съдебната власт. Бяха дадени примери за реално незачитане на съществуващата законова база от различните нива на съдилища в България, включително във Висшия административен съд.

ЗЕЛЕНИТЕ представиха вижданията си за пряко избиране на съдии на ниво районен съд. Бяха обсъдени плюсовете и минусите, като намеренията за изборност на съдиите на районно ниво ще бъдат в основата на програмата на ЗЕЛЕНИТЕ.

В хода на дискусията с дейно участие на юристи, граждани и представители на неправителствени организации предложенията бяха допълвани и конкретизирани. Изразиха се мнения, че промяната на съдебната система трябва да включва и нивото съдебни служители, които, в сегашната си позиция, практически влияят на вземането на решения по конкретни дела.

Дискусията доведе до обобщеното становище, че в сегашния си вид съдебната власт не е самостоятелна и независима, манипулирана е от политически партии и корпоративни интереси. Според участниците, неправилно се акцентира единствено върху съдиите като преки виновници за неработещата и неефективна съдебна система.

ЗЕЛЕНИТЕ обобщиха, че тези промени могат да бъдат извършени единствено чрез промяна в конституцията на Република България.

За повече информация:

Блог на кампанията: bulgariangreens.blogspot.com
Е-mail: ( zelenite@gmail.com ).

СЛЕДВАЩИ ИНИЦИАТИВИ:

Дискусиите по устройство на държавата ще продължат през март и април на базата на обобщените изводи и реакциите на участниците. Ще ви информираме допълнително за конкретните дати.

Текстът във файлов формат Дискусия на 22 февруари