Покана за участие в Националното събрание на ЗЕЛЕНИТЕ – 28 февруари

Съгласно Устава на ЗЕЛЕНИТЕ, на 28 февруари 2009 г. в гр. София, ж.к.“Изток“,
ул. Антон Чехов 16А от 10.00 часа ще се проведе Национално Събрание при следния дневен ред:

1. Откриване;
2. Приветствия от гости на Националното събрание;
3. Доклад на мандатната комисия;
4. Избор на комисия по изборите;
5. Отчет Националния Съвет;
6. Отчет Контролния Съвет;
7. Попълване на местата в Националния Съвет и Контролния Съвет;
8. Дискусия и приемане на рамка за платформа за Европейските Избори;
9. Дискусия и приемане на рамка за платформа за изборите за Народно Събрание;
10. Приемане на процедура за издигане на кандидатури за депутати;
11. Дискусия и приемане на коалиционната политика на ЗЕЛЕНИТЕ;
12. Избор на Предизборен щаб;
13. Приемане на декларации.

Регистрацията на делегатите започва в 9:00 часа.
Всички членове на ЗЕЛЕНИТЕ могат да участват като гости на Националното събрание.

Моля, ръководствата на Местни Организации да изпратят протоколите за избор на делегати на адрес: info@bulgariangreens.org
Aко не са изпратени, задължително да се носят на 28.02.2009г., за регистрация на Националното събрание!
Моля, членовете на ЗЕЛЕНИТЕ, които ще дойдат на Националното събрание, също да изпратят потвърждение на посочения адрес!

Христо Генев
организационен секретар