Декларация относно споразумението за “Бургас-Александрополис” и нарушаване от Народното събрание на Закона зо прякото участие на гражданите

Във връзка с появилите се нови противоречиви сведения за бъдещето на споразумението за нефтопровода „Бургас-Александруполис“ и реакцията на българското правителство в посока изчакване на екологичната оценка на проекта, ПП Зелените заявяваме следното:

Ние винаги сме алармирали обществото, че споразумението за проекта Бургас-Александруполис е изцяло неизгодно и с високи рискове за България и продължаваме да считаме, че проектът ще остане неизгоден независимо от екологичната оценка и даването на някакви екологични гаранции за съоръжението.

На 15 юли 2010 г. ПП Зелените и група неправителствени организации внесохме в Народното събрание Национална гражданска инициатива – мотивирано предложение и събрани в негова подкрепа подписи на граждани – за денонсиране на споразумението за Бургас-Александруполис, ратифицирано от 40-то НС на 30 май 2007 г. Тази инициатива беше продължение на гражданската активност на три поредни референдума в общините Бургас, Созопол и Поморие, на които повече от 70000 български граждани изразиха категорично неодобрение на проекта за петролопровод.

Съгласно чл. 52 ал.1 на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Народното събрание на Р България беше длъжно да разгледа предложението и в тримесечен срок от връчването му да обяви своето решение и мерките за изпълнението му.

Народното събрание не е разгледало направеното предложение и не е отговорило на него и до днес – повече от 7 месеца след връчване на Националната гражданска инициатива. С това българският законодателен орган нарушава собствените си закони.

Последното е повече от недопустимо в една правова държава, каквато претендираме да бъдем. Поведението на Парламента и парламентарното мнозинство доказва, че правото на пряко участие на гражданите в управлението е едно фиктивно, а не реално гражданско право, което дори законодателят не уважава.

От друга страна липсата на ответни действия на Парламента в случая показва, че въпреки многобройните изявления на министър-председателя за това, че България няма да строи петролопровод, тази позиция не е окончателна. А следното поражда основателни опасения, че българските граждани и природа ще продължат да бъдат заложници на пакетната сделка с Русия, в която Бургас-Александруполис е бонус към доставчика на газ и атомни реактори.

В заключение бихме желали да предупредим общественото мнение за манипулативните ходове на заинтересованото енергийно лоби, което се старае да внуши в някои медии, че Бургас-Александруполис е “златна кокошка” и да заявим отново, че единственото разумно действие, което българското правителство следва да предприеме по отношение на Бургас-Александруполис е излизане от споразумението.

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , , ,