Национално събрание на Зелените 2011 г.

Мястото на провеждане вече е избрано:

Дом на учения с хотел при БАН

София 1113, бул. “Шипченски проход” № 50

Хотелската база към Дома на учения при БАН се намира непосредствено над залата, в която ще проведем Националното събрание, в същата сграда. Базата се намира в комплекса от институти на БАН, разположени в пространството между хотел “Плиска” и завод “Електроника”, на около 100 метра от бул. “Шипченски проход”. С градски транспорт до мястото най-удобно се стига с трамвайни линии 20 и 21, движещи се по бул. “Шипченски проход” (спирка завод “Електроника”). Можете да ползвате и и всички автобусни и тролейбусни линии, движещи се по бул. “Цариградско шосе” и спиращи на хотел “Плиска”, откъдето се тръгва през комплекса от институти на БАН и за 5-10 минути пеша се стига до Дома на учения, който е в непосредствена близост с блок 11 на БАН (Институти по физикохимия, катализ и неорганична химия).

В приложената информация ще намерите подробни данни за местоположението на залата и услугите, които комплексът предлага.

Информация специално за делегатите, желаещи да ползват нощувка в хотела на БАН (моля имайте предвид, че бюджетът на “Зелените” не е в състояние да поема разходи за нощувки и транспорт!):

Хотелът предлага на желаещите делегати нощувка в прилично обзаведени единични и двойни стаи. Цените са твърде умерени за София и варират (в зависимост от това дали стаята е реновирана или не) от 49 до 79 лв за единична стая, и от 29.50 до 44.50 лв на легло в двойна стая. Издават се фактури. За резервации на нощувки, моля обръщайте се лично и директно към рецепцията на хотела на тел. 02 / 871 00 09 или 02 / 870 21 40, или чрез факс 02 / 871 66 09, или на E-mail: housebas@bas.bg

Здравейте,

На 16 и 17 април 2011 г. (събота и неделя) Политическа партия „Зелените“ ще проведе редовното си Национално Събрание. На него ще бъдат дискутирани устава, програмата и участието на Зелените в предстоящите местни и президентски избори. Това са много значими за партията въпроси и широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Очертават се обширни дискусии и вземане на важни политически решения, което налага Националното Събрание да се проведе като двудневно вместо за един ден, както досега.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ?

За да може да бъдете делегат с право на глас на предстоящото Национално събрание, Вие на първо място трябва да сте редовен член на партията, което означава, че трябва да сте заплатили членския си внос поне до месец октомври 2010 г. включително. Това е така, защото съгласно Раздел II, Чл. 8 (3) б. от Устава на Зелените членството ви в партията се прекратява, ако не сте заплащали членския си внос повече от шест месеца. Разбира се, това не важи, ако към днешна дата Вие членувате в партията от по-малко от шест месеца.

Уставът на ПП Зелените е достъпен на сайта на партията

( http://oldsite.zelenite.bg/ustaw ).

На сайта са описани и начините за заплащане на месечния членски внос:

( http://oldsite.zelenite.bg/chlenski-vnos ). Той е в размер на 5 лв (60 лв годишно) за работещи и 3 лв (36 лв годишно) за студенти, безработни и пенсионери. Можете да заплатите членския си внос и на място (по време на регистрацията в началото на Националното събрание на 16 април сутринта), като го внесете в брой при Ковчежника на партията, срещу което ще получите надлежно издадена разписка.

Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате във функционираща местна организация (МО), а имате желание да участвате в Националното събрание, можете да попълните приложеното заявление за регистрация и да го изпратите на организационния секретар на Зелените Стоян Йотов на електронен адрес stoyan.yotov@gmail.com най-късно до 27 март 2011 г. Моля да имате предвид, че поради ограничения капацитет на залата ще бъдат уважени (по реда на подаването им според дата и час) само толкова заявления от членове на Зелените, нечленуващи в някоя от функциониращите МО, колкото позволява наличният останал капацитет на залата след осигуряване на места за всички делегати на местните организации.
Ако сте редовен член на функционираща местна организация (МО), Вашата МО трябва да проведе заседание, на което да избере своите делегати. Към настоящата покана е приложен списък на активните към момента МО в страната, като са дадени имена, телефони и електронни адреси за контакт, доколкото такива са налични. Ако не сте сигурен/сигурна дали във Вашето населено място/община/област има МО на Зелените, Вие можете да ползвате този списък, за да се свържете с най-близката или най-удобна за Вас МО, за да участвате в заседанията й, както и за да се запишете за член на МО, ако все още не сте.

Съгласно решение на Националния съвет на Зелените от 30.01.2011 г., броят на делегатите на МО за предстоящото Национално Събрание се определя по следния начин:

– Ако Вашата МО се състои от не повече от 21 редовни члена, тя има право да изпрати до 7 делегати. По право делегати могат да бъдат членовете на ръководството на МО – това са председателят (или съпредседателите, ако са двама) и секретарят на МО. Останалите (съответно 3 или 4) делегати се избират на заседанието измежду редовните членове на МО.

– Ако Вашата МО се състои от над 21 редовни члена, тя има право и на допълнителни делегати. Броят им се определя по формулата “по 1 допълнителен делегат на всеки 3 члена над 21”. Например, ако Вашата МО има 22 или 23 редовни члена, делегатите си остават максимум 7. Но ако има 24, тя може да изпрати 8 делегата, ако са 26 – също 8, а ако са 27 члена, делегатите могат да станат вече 9 (т.е. 7 плюс 2 допълнителни).

За да са легитимни делегатите, е необходим надлежно оформен протокол от заседанието на МО, на което те са избрани за делегати. Съгласно Устава на Зелените, гласуването за кандидатури е тайно и поименно. Към настоящата покана е приложен образец от протокол, който МО могат да ползват както за удобство, така и за сигурност, че протоколът ще бъде правилно съставен и ще притежава всички необходими атрибути. Готовият протокол (най-добре сканирана разпечатка с подписите на протоколиста и председателстващия заседанието, а ако не е възможно – Word-файл) трябва да бъде изпратен до организационния секретар на Зелените Стоян Йотов на електронен адрес stoyan.yotov@gmail.com . На същия адрес избраните делегати следва да изпратят и приложеното индивидуално заявление за регистрация, попълнено поотделно от всеки делегат. Протоколът от заседанието на МО и индивидуалните заявления за регистрация следва да бъдат изпратени на организационния секретар най-късно до 01 април 2011 г. Задължително е избраните от МО делегати да са редовни, т.е. да са платили членския си внос съгласно горепосочените изисквания, или в краен случай да го платят на място в залата. В противен случай те няма да бъдат допуснати като редовни делегати, а само като гости.

След проверка на редовността на членовете, заявили желание да участват в Националното Събрание, одобрените делегати ще получат потвърдителен Е-мейл не по-късно от 08 април 2011 г.

Неплатилите членския си внос ще бъдат приканени да го заплатят в оставащия до Националното Събрание срок, ако членуват в партията отпреди окотомври 2010 г.

Всички останали (нередовни членове на партията, редовни но неодобрени кандидат-делегати, граждани, симпатизанти и др.) могат да присъстват в залата като гости, но единствено и само ако наличният капацитет от места в залата не е запълнен от редовните делегати. Гостите нямат право на глас при гласуванията, но имат право на изказвания.

Мястото на провеждане е вече публично обявено на уебсайта на Зелените. Тази година за пръв път Националното събрание ще се проведе на ново място – това е Домът на учения при БАН, намиращ се в София на адрес бул. “Шипченски проход” № 50.

Обобщен календар на посочените по-горе пет важни дати:

25 март: Обявяване на точния адрес в гр. София на залата, където ще се проведе Националното Събрание на Зелените.

27 март: Краен срок за изпращане до stoyan.yotov@gmail.com на прикаченото към настоящия Е-мейл заявление за регистрация от членове на Зелените, нечленуващи в местни организации

01 април: Краен срок за изпращане до stoyan.yotov@gmail.com на протокол от заседание на местната организация на Зелените, на което са били избрани делегатите на МО, и на индивидуалните заявления за регистрация от всеки делегат.

08 април: Одобрените делегати ще получат потвърждение заедно с голяма част от предварителните версии на документите, които ще се разглеждат на Националното Събрание.

– 16 – 17 април: Национално Събрание на Зелените в гр. София.

Приложения:

Заявление за регистрация

Списък на активните към момента МО на Зелените из страната

Образец от протокол на МО за избор на делегати за Националното Събрание

Дом на учения с хотел при БАН – подробна информация за мястото на провеждане на Националното събрание

Надяваме се да Ви видим на 16 април в София!

С уважение:

Стоян Йотов

(организационен секретар на Зелените)