Декларация на Зелените за недостатъчния брой места в детските градини

Зелените сме крайно притеснени от увеличаващата се цифра на децата, които ще останат без възможност да посещават детски градини тази година в гр. София, която възлиза вече на близо 14 000. Детската градина днес изпълнява не само социална функция, а също така възпитателна и образователна. Децата, които остават отвън, не биха могли да влязат в предучилищната на равни начала с останалите. Особено при малцинствените групи тази разлика в подготовката е много видима и допълнително спъва социализирането и интегрирането на тези деца. Критериите по които могат да кандидатстват родителите в момента допълнително спират най-нуждаещите се от тази услуга. Причините за тази липса са много и комплексни, една от основните е презастрояването на града, без вложената по нормативи социална инфраструктура. Друг е въпросът, че тези нормативни уредби са остаряли и неефективни. От Софийска община години наред се опитваха да замажат очите на хората с работни групи, в които основно се измисляха нови и нови критерии, бяха построени няколко детски градини, покрай които за същото време се издигнаха цели нови комплекси, и това беше единственото решение на проблема от тяхна страна. Вариантите обаче са много повече…

Този проблем обаче показва идването на един друг проблем, много по-сериозен и той е с липсата на места в училищата на територията на столицата. И сега по-голямата част от тях са на двусменен режим, точно поради липсата на база. Според новия закон, децата до 4 клас ще трябва да бъдат заети целодневно в училище, но как ще се случи това?!

Има отговор и на този въпрос и той е в:

1. Признаването на проблема, спирането на сменяне на статута на терени отредени преди много години за детски градини и училища и изграждане на такива.

2. Абсолютен мораториум на отнемане на части от дворове на детски градини и училища за други цели, освен за разширяване на съществуващите, както и прекратяване на практиката да се отдават под наем сгради, или части за други цели.

3. Разработване на цялостна стратегия за справянето с този проблем.