Позиция на Зелените относно проучвания за нефт и газ в Черно море

ПОЗИЦИЯ НА ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Относно:

КОНЦЕСИЯТА ЗА ТЪРСЕНЕ НА НЕФТ И ГАЗ В БЛОК I-14 „СИЛИСТАР“

И ПРОВАЛЕНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В БУРГАС

По повод състояло се в Бургас на 29.04.2011 г. “обществено обсъждане” на концесията за дълбоководни проучвания за нефт и газ в Черно море, дадена с  Решение № 69/03.02.2011 г. от Министерски съвет на фирма “Ледербел БГ” ПП “Зелените” заявяваме:

Въпреки декларираните добри намерения на МИЕТ за изясняване на ситуацията, срещата в Бургас беше псевдо обществено обсъждане без предварителна разгласа, с ограничен достъп и без регламент. Представителите на правителството едностранно я прекратиха в отговор на гневните реакции на успелите да присъстват граждани и медии, с което де факто доказаха неспособността на институциите за демократичен диалог и слабостта на тяхната позиция в защита на този рисков проект. Пролича предпочитанието на ГЕРБ  към водене на задкулисна политика – веднага след проваляне на “общественото обсъждане” е била свикана тайна среща с кметове на черноморски общини.

Събитията в Бургас потвърдиха факта, че гражданите на южното българско Черноморие категорично не желаят да бъдат търсени и добивани нефт и газ в региона и считат тези дейности за опасни за природата, здравето, туризма и поминъка им.

Тайното“съглашение” между Заместник министъра на икономиката М. Косев и представителите на общините, с което е било обещано да се направи ОВОС и Оценка за съвместимост на концесията, не гарантира нищо повече от поредната опорочена процедура, „доказваща“ колко безпроблемно биха действали бъдещите концесионери.

Избраният концесионер –  новосформираната фирма Ледербел БГ, нейната липса на история и капацитет и свързаността й с компрометирани бизнесмени и политици поражда основателни съмнения относно възможностите й  за мобилизиране на ресурси и контрол върху всички аспекти на проекта, а преди всичко предизвиква въпрос за реалната цел на дадената концесия.

.

В случай, че правителството реши да продължи концесионирането на проучвания за нефт и газ в Черно море, ЗЕЛЕНИТЕ ще настояваме за изготвяне на предварителен екологичен одит на състоянието на Черно море и стратегическа екологична оценка (EO, SEA) на комбинацията от всички проекти, които се планират за осъществяване в неговата акватория. Единствено спрямо такива предварителни оценки ще бъде възможно измерването, обезщетяването и санкционирането на евентуални бъдещи щети. Ще настояваме да се изисква от концесионера заделянето на средства в специална банкова сметка, както и сключване на екологична застраховка, така че в случай на аварии пострадалото население да бъде адекватно компенсирано и природата – възстановена.

Засиленото търсене на нефт и газ в Черно море поставя все по-сериозно въпроса доколко правителствата на черноморските държави спазват Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Ние ще повдигнем този въпрос пред европейските институции предвид ангажиментите на ЕС към Черноморския регион, от една страна  и поетия от миналата година курс към ограничаване сондажите за фосилни горива, от друга.

В заключение желаем да припомним, че ние не одобряваме манипулирания и неадекватен проект за енергийна стратегия на правителството и настояваме  да се вземат под внимание алтернативни сценарии за постигане на енергийна независимост чрез реален  преход към нисковъглеродна икономика, съответстващи на целите на глобалната политика по климата.

Изпълнителен съвет на ПП Зелените

Даниела Божинова

Съпредседател ПП Зелените, тел. 0899145652