Местната организация на Зелените в Бургас със сайт

Местната организация на Зелените в Бургас си има уебсайт.

От красивия черноморски град е и енергичната, борбена и усмихната Даниела Божинова, един от тримата съпредседатели на Зелените – тя е първият български гражданин, който печели дело срещу мълчалив отказ до обществена информация в България. Организатор е  и на редица кампании – за защита на екологичните права на хората от Черноморието и Югоизточна България във връзка с проекта за петролопровод Бургас-Александруполис, в защита на правото на достъп до архитектурната среда на хората с увреждания, за по-голямо участие на жените в местното самоуправление и др. Автор на книги и публикации за интеграцията в Европа, референдумите и др. Печели стипендия „Фулбрайт” за защита на изследователския проект „Овластяване на гражданите чрез механизмите на пряката демокрация – гражданска законодателна инициатива, референдум и инициатива за отзоваване на политици на изборни длъжности“.

Да им е честит новият сайт на МО Зелените Бургас и смело напред към покоряване на нови зелени върхове!

Сайтът е добавен и в секция Местни организации горе в менюто на уебсайта на Зелените.