Местните избори – подходящи за референдуми в общини с проекти за добив на газ и нефт

ЗЕЛЕНИТЕ призовават общините в Добруджа, Лудогорието и Южното Черноморие да проведат местни референдуми на 23-ти или 30-ти октомври, за да решат хората по места дали са съгласни на територията на общините им да се извършва проучване и добив на шистов газ или за други фосилни горива. В интерес на всички е необходимо изследване на общественото мнение  и запознаване с технологиите и рисковете, преди започването на проучвателните дейности, а местните избори са подходящ момент за това, поради високата изборна активност и по-ниските цени за организация. Готови сме да окажем нужното съдействие за правната рамка при насрочването, както и да препоръчаме екперти, които да защитават позицията против сондирането на газ и нефт на тези места.

В Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, се урежда начина на свикване на местен референдум.  Това може да стане по искане на една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници. Местният референдум се свиква с решение на общинския съвет, не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от датата за референдума. Това означава не по-късно от 7 септември 2011 г., за да бъде проведен на първия тур на местните избори и не по-късно от 14 септември – за втория тур. С това решение трябва да се одобрят и разходите за отпечатване на бюлетини, информационна кампания и т.н. Въпросът трябва да е достатъчно ясно зададен, за да може да се отговори с „ДА“ или „НЕ“.

ЗЕЛЕНИТЕ  категорично се противопоставят на намерението на правителството да допусне изключително рисковите сондажи в тези уязвими райони със силно изразено секторно развитие в сферите на туризма и земеделието. Още повече, когато това се прави от компании, които са се компрометирали или пък нямат никакъв опит и капитал, който да гарантира обезщетение при аварии и екологични катастрофи.

Каним всички свои симпатизанти и честни българи да се включат в протестите в цялата страна. Такъв протест ще има днес от 12 часа пред сградата на Министерски съвет, а за останалите дати и места информация може да бъде намерена в социалната мрежа и Интернет.

Положението с концесията за дълбоко сондиране на „РУСГЕОКОМ БГ” АД, която бе дадена от българското правителство преди тази на „Шеврон” е също толкова притеснителна и крие същите рискове за региона на Добруджа и водоносния слой под нея. Освен това, впоследствие ще е трудно да се разбере коя от двете фирми е замърсила този общ водоносен хоризонт. Този проект е в напреднала фаза и техниката вече е разположена и готова за сондаж ‘Р-1 Рогозина’.

Изключително рисково за туризма, риболова и биологичното разнообразие на цялото ни Южно Черноморие се явява и дадената концесия за проучване на фирмата ‘Ледербел БГ’ с капитал от само 50 хиляди лева. Липсата на опит  и подобен минимален капитал са гаранция за провал и огромни щети за местните общности при евентуален разлив или друг инцидент.

 

София

01.09.2011 г.

ЗЕЛЕНИТЕ

 

За контакти:

Борислав Сандов (член на Националния съвет на Зелените) – 0887 096 757 – (за контакти с медиите и по въпросите за сондажите)

Даниела Божинова – (съпредседател на Зелените и вицепрезидент на  http://www.democracy-international.org) – 0899 145 652 – (по въпросите за пряката демокрация и местните референдуми)