Важно! За желаещите да гласуват по настоящ адрес

До 08.10.2011 – събота, всички, които искат да гласуват по настоящ адрес, а не по постоянен, трябва да подадат Искане за гласуване по настоящ адрес в отдел Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението (ЕСГРАОН) (ГРАО) на съответната община, където имат регистрация по настоящ адрес и искат да гласуват.

След влизането в сайта на ГРАО, всичко, което трябва да направите, е да кликнете на датата 08.10 на календара, за да видите указанието.

 

Зелените