Кратки инструкции за застъпници:

Това е видеоинструктажът, който проведохме в щаба на Зелените.

Важно за бюлетината:

 – да се следи да не е прозрачна

– да е вече  сгъната задължително

– Ползва се само син химикал за отбелязване на бюлетината

– Да се следи да има два печата задължително

 

Бюлетините са отделни за:

 –     президент

–     кмет

–    общински съветник

–    кмет на малка община

 

Избирателите нямат право да остават в залата, когато са гласували вече

 

Права като застъпник:

 

–        трябва да сте на минимум 3 метра от мястото за гласуване

–        Ако застъпникът установи, че СИК не си върши работата, се сезира ОИК, после ЦИК и накрая ако и трите не реагират, се подава сигнал към щаба на Зелените, за връзка с щаба: 0887 096 757

–        само 1 член на комисията има достъп до урната, бюлетините се вадят една по една, следи се за валидност на бюлетината

–        следи се броящият бюлетините да не държи химикалка или друг предмет

–        застъпниците имат право да си водят записки и да си носят празен протокол

–        Извлечение от нашия протокол е залепено на външната врата на избирателната комисия, прави се снимка

–        Застъпникът има право да минава през съседните секции и снима извлеченията от тях

При установено нарушения застъпникът има право да поиска да снима нарушението и да го предостави като жалба пред ОИК и ЦИК.

Какво от изборния процес НЕ може да се снима: човек докато гласува вътре в стаичката.

Мобилните секции – отчитат се пред ОИК.