“Зелените” внесохме жалба за касиране на изборните резултати

Бюлетините за изборите в цялата страна са изработени от хартия с по-ниско съдържание на целулоза. Количеството целулоза определя прозрачността и попивателната способност на хартията. Формалното изискване на Изборния кодекс засяга теглото, но не и съдържанието на целулоза, което всъщност е по-сериозният проблем. След упражняване на вота всяка бюлетина трябва да получи втори печат, който се поставя от член на секционната избирателна комисия (СИК). В този случай с невъоръжено око този член може да установи дали гласоподавателят е маркирал някой от първите четири възможни номера. Бюлетините са изработени така, че при сгъването винаги да се виждат именно те на гърба на мястото за поставяне на печатите. Като имаме предвид, че в цялата страна управляващата партия ГЕРБ е с номер 2 в бюлетината и има представители във всяка СИК, то можем да предполагаме, че обществената поръчка за изработване на бюлетините е имала за цел да подпомогне именно тази схема. Така управляващите могат да имат информация кой е гласувал за тях и по този начин да опорочат тайната на вота. ЦИК все още не е отговорила на този наш сигнал.

Успоредно с това в цялата страна сме свидетели на множество нарушения на Изборния кодекс и разпоредбите на ЦИК, което допълва и без това лошата организация на изборите. Някои от тях са фрапантни.

Получихме и множество сигнали за отписани от изборните списъци граждани, по получена от районните полицейски управления грешна информация за местоживеене. Десетки хиляди граждани в цялата страна са връщани от секционните комисии с мотива, че настоящият им адрес е извън страната и така не покриват изискванията за уседналост. В много от тези случаи става въпрос за хора, които не живеят в чужбина от години, и са гласували в България на последните избори. Има изготвен забранителен списък по официална информация, подадена от МВР до ЦИК, който не съответства на актуалното състояние на уседналостта в страната. По информация от Общинска избирателна комисия – София, само за Столицата става дума за десетки хиляди гласоподаватели без право на глас.

“Зелените” няма да се примирят с това посегателство върху демокрацията и ще изготвят обстоен доклад, с който ще сигнализират Европейската комисия за демокрация чрез правото (“Венецианската комисия”), Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и Европейския парламент чрез групата на “Зелените”.