Нарушенията в изборната нощ в София – свидетелства на очевидец

Прочетете разказа на участник в специална комисия на общинската администрация, работеща по приемането на бюлетините и другите изборни книжа от СИК, след като протоколите са били приети от ОИК. Разказът на свидетеля на Зелените по делото за касиране на изборите в София свидетелства за нарушаване на процедурата по приемане на изборните книжа, включително за неявяване на представителите на СИК при предаване на документите, липсата на протоколи, приемане на разпечатани чували с бюлетини,  пренасяне на бюлетини и други книжа с градски транспорт по домовете на членовете на СИК, липсващи чували с бюлетини, предаване на допълнителни, неописани чували с бюлетини и прехвърлянето им в други чували, неподписване на изискуеми документи, неспазване на процедурата по запечатване на помещенията.
Очевидецът и участник в събитията е подписал половината протоколи с особено мнение, а останалите не е подписал, тъй като е напуснал.
Още на място е поставил въпроса за множеството нарушения и тяхното неотразяване в протоколите по приемането, но е бил подиграван и заплашван.

ДОКЛАД

ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.242, АЛ.7 ОТ ИК ЗА РАЙОН ЛЮЛИН –СО

Комисията е назначена с решение №247- КМ – ОС от 07.10.2011г. в следния състав:

 1. Димитрина Николова Димитрова – Председател – ГЕРБ
 2. ХХХХХХ ХХХХХХ
 3. ХХХХХХ ХХХХХХ
 4. ХХХХХХ ХХХХХХ
 5. ХХХХХХ ХХХХХХ
 6. ХХХХХХ ХХХХХХ
 7. ХХХХХХ ХХХХХХ

За дейността, правомощията и отговорностите на комисията не беше проведен предварителен инструктаж. Комисията беше свикана на 23.10.2011г. от 18:00 часа в сградата на СО – Район „Люлин”. Всички членове на комисията се явиха и ни беше представено необходимото за регламентиране на дейността на комисията РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г., както и част от необходимите за работата на комисията документи – протоколи Приложение № 2 към горепосоченото решение. Около 01:00 на 24.10.2011г. в комисията започнаха да пристигат сигнали, че голяма част от материалите от СИК Люлин са били качени в автобуси без да бъдат придружени от записаните в закона представители – Председател, зам.председател(член) и секретар на СИК. Разпределението на ръководните постове в СИК в Люлин е както следва:

ПР

ЗПР

С-Р

ЧЛ

по уговорка

ГЕРБ

100

61

29

101

29

6

19

345

345

КБ

19

4

57

28

31

14

0

153

153

ДПС

10

20

30

0

69

0

0

129

129

Атака

0

10

10

0

0

109

0

129

129

СК

0

16

3

0

0

0

110

129

129

НДСВ

0

18

0

0

0

0

0

18

18

129

129

129

129

129

129

129

903

903

За ДСБ – 10 зам. председатели и 1 секретар – като всички са изпълнили служебните си задължения.

Около 03:00 на 24.10.2011г. получихме информация от ОИК, че голяма част от чувалите с бюлетини и изборни книжа от район Люлин са оставени в ОИК без да има представители, които да ги предадат и без надзор, а също и че представители в комисиите са се прибрали заедно с бюлетините и всички изборни материали в домовете си, защото са получили номер за предаване на материaлите в ОИК, който е много далечен от номерата ,проверяващи се в момента. Поради тези причини на председателя на комисията отправих предложение да води заседание, на което да се вземе решение и да се гласуват две конкретни предложения:

 1. Представителите, които идват да предават изборните материали в комисията по чл.242., ал.7 да се легитимират освен с подписан изборен протокол от ОИК и с документ за самоличност.
 2. Да не се приемат материали и бюлетини, които не отговарят на регламентираните в РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г. изисквания.

Предложението не беше прието, комисията не проведе дебат по създалите се проблеми, а вместо това председателят на комисията препоръча да започнем предварително подписване и изготвяне на протоколите предназначени за предаване на представителите на СИК, които ще предават материалите на комисията. Около 04:00 на членовете на комисията беше представен и втори протокол (Приложение №73 от изборните книжа за ПВР и приложение № 70 от изборните книжа за МИ). Изготвянето на тези протоколи е регламентирано в т.6 от РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г. и понеже не е ясно записано дали тези протoколи трябва да се донасят от представителите на СИК или трябва да стоят в наличност при нас, попитах председателя, но не получих ясен отговор. На въпрос защо тези протоколи не са представени на комисията още когато е била свикана, председателят на комисията отговори, че протоколите са били забравени някъде. Отправих и множество въпроси към общинската администрация относно слабата дейност на комисията, протоколите и задълженията на комисията, но получих единствено саркастични отговори, обиди и дори заплаха, че ще бъде написана жалба срещу мен до ОИК, за да бъда освободен от комисията по чл.242, ал.7. В този момент се сетих, че всеки от представителите в комисията има издадено удостоверение за назначаване в комисията, но удостоверенията не бяха раздадени. На молбата ми да получа своето удостоверение беше отговорено, че удостоверенията по принцип се държат у председателя, след дълго настояване удостоверението ми за член на комисията ми беше предадено, но не бяха раздадени удостоверенията на другите членове. Около 07:30 в общинската администрация беше заявено искане от ОИК да се прозвъняват членове на СИК, които да отидат да предадат оставените без надзор чували с бюлетини и документи. Представител на ДСБ, който не е присъствал на транспортирането на бюлетините предходната вечер е бил повикан да предаде материалите на 29 СИК. Посъветвах представителя на ДСБ да не се явява и да не подписва документи, които противоречат на закона и могат да подпомогнат фалшификации.
Работата на комисията по приемане на бюлетините и изборните книжа започна около 13:00 часа на 24.10.2011г. , когато дойдоха първите представители на СИК от район Люлин. Долу излагам номерата на СИК от Люлин и аргументите, с които съм подписал протоколите за приeмане на материалите от изборите с ОСОБЕНО МНЕНИЕ.:
104 СИК – Бяха предадени разпечатани чували в нарушение на т.3 от решението*, за което не беше съставен констативен протокол в нарушение на т.9 от решението.
103 СИК – Яви се единствено Трифон Людмилов Георгиев (ГЕРБ) , не носеше чували с бюлетини и обясни, че материалите са били изоставени от комисията  от думите му не стана ясно дали материалите са били предавани на ОИК. Липсата на чувалите с бюлетините обезсмисля функциите на комисията за приемането им, г-н Георгиев също така заяви, че е дошъл с трамвая вместо с охрана от МВР.
14 СИК – Явиха се председател, зам.- председател и секретар. Освен необходимите документи предадоха и допълнителни такива, които не са предназначени за комисията по чл.242., ал.7
17 СИК – Яви се единствено КАМЕЛИЯ МИТКОВА КИРИЛОВА председател от квотата на ГЕРБ, предаде разпечатани чували , за което не беше съставен констативен протокол съгласно решението. Председателят предаде също избирателни списъци и печат, които е следвало да бъдат предадени на ОИК съгласно т.4 буква Б от решението.
18 СИК – Явиха се Председател и член ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА и двамата от политическа партия ГЕРБ, в нарушение на т.5 от решението.
20 СИК – в помещението, в което работеше комисията по чл.242, ал 7, се появиха чувалите с бюлетината от секцията, но нямаше представители от секционната комисия.
23 СИК – Яви се само председател на СИК от КБ
27 СИК – Яви се само председател на СИК от ГЕРБ
28 СИК – Явиха се председателят и член  ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА АРСОВА  и двамата от политическа партия ГЕРБ.
33 СИК –  ТИНКА ДРАГНЕВА ЛУМБАРСКА, ВЕСЕЛА ЛЮБЧЕВА ДАЧЕВА, БОГОМИЛ ФИЛОТИЕВ ПЕТКОВ – явиха се членовете на ръководството на СИК, по думите на една от жените, тя се е прибрала с всички материали у дома – в Банкя и след окoло 10 часа е свикала отново ръководството, за да предадат материалите в ОИК.
35 СИК – Яви се само МИНЧО ГЕОРГИЕВ КАЛБАКОВ – член на СИК, предаде 3 разпечатани чувала вместо два запечатани такива, след което прехвърли бюлетините в два чувала съгласно решението. За случая не беше съставен констативен протокол.
36 СИК – Явиха се председател и зам. Председател и двамата от политическа партия ГЕРБ.
40 СИК – Яви се само председател от ДПС, който твърдеше, че е от партия ЛИДЕР.
98 СИК – Явиха се председател и зам. председател и двамата от политическа партия ГЕРБ.
99 СИК – Явиха се председател и зам. председател и двамата от политическа партия ГЕРБ.
69 СИК – Явиха се председател и секретар , предадоха по-малко от необходимите документи , заляти с мастило от писалка.
58 СИК – Яви се единствено секретар на СИК от КБ.
59 СИК- ръководството на СИК предаде допълнителни документи , които не са предназначени за приемане от комисията по чл242., ал7.
66 СИК – Яви се само председател на СИК от КБ.
91 СИК – Явиха се председател и член на СИК и двамата от една политическа сила.
21 СИК – Яви се само председател на СИК от ГЕРБ
43 СИК – Яви се само зам. председател на СИК от НДСВ
При подписване на приемните протоколи не бяха полагани всички подписи на членовете на комисията по чл.242 ал.7, в нарушение на т.6 от решението.
Около 18:00 часа, на 24.10.2011г., поради лични ангажименти, зам. председателя напусна комисията по член 242, ал.7. След телефонно обаждане до ОИК ни беше отговорено, че те нямат време да се съветват за решение и че нашата комисия продължава да работи в шест членен състав.
Съгласно т.  11 от решението 24 часа след приключването на изборния ден не следва да се предават материали на комисията по чл.242, ал.7
Около 22:00 часа на 24.10.2011г. уведомих членовете на комисията и представителите на общинска администрация, че нямам физическа възможност да продължа работа и, че ще се прибера да си почина за малко. Към този момент бяха приети документите на  около 50%  от СИК в Люлин. Не бях потърсен да се явя за запечатване на помещението за съхранение на приетите материали, в нарушение на т.12 от решението.

Приложено Ви, предавам:

 1. РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г. , съгласно което комисията по чл.242, ал.7 извършваше служебните си задължения в изборния ден.
 2. Копие от протоколите ( Приложение 70, Приложение 23– част от изборните книжа за МИ/ПВР  и  приложение 2 към решението ), които издаваше комисията по чл242, ал.7 за приетите материали.

                                        Изготвил: ХХХХХХ ХХХХХХ

*    РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г.