Нарушенията в ОИК – София — свидетелства на очевидец

Доклад за закононарушенията случили се в зала Универсиада на 23.11.2011г. и 24.10.2011г.

от ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ – технически сътрудник на ОИК

 

1. На 24.10.2011 – видях двамата народни представители (Станислав Иванов и Иван Божилов), макар че тогава не знаех кои са, да присъстват в голямата зала на зала Универсиада. Не само носеха бюлетини, но и организираха целия технически процес по движението на секционните комисии и отчитането им  в ОИК. Даваха наставления не само на членове на ОИК, но и на самата председателка.

Присъстваше и лице, което на моя въпрос от позицията на какво длъжностно лице в ОИК ми нарежда, се представи като заместник омбудсман.

2. Към три часа на 24.10.2011 се получи информация, че са пристигнали автобусите от район Люлин и по-голямата част от участниците в секционните комисии, придружаващи  бюлетините и цялата документация от съответния СИК, са напуснали зала Универсиада, изоставяйки не само бюлетини, но и други документи от СИК. В последствие в залата можеше да се влезе и излезе единствено с номерчето (номер на чакащите секционни комисии), което ти дават от ОИК.

3. Наличието на две белови – протоколи в документите на СИК направи възможно попълването на протоколи, които са грешно попълнени   и преподписването на цели секционни комисии в тяхно отсъствие, на което бях свидетел  – секция номер 003 от район Банкя.

4. В зала Универсиада присъстваше и кметът на район „Сердика“ Тодор Кръстев, който помагаше и организираше предаването на документацията на секционните  комисии от неговия район.

5. Последните комисии (СИК) предадоха своите документи след 21ч. На 24.10.2011г., което може да се провери в протоколите с които напускаха зала Универсиада.Повечето комисии бяха от район Люлин.

6.ЦИК взе решение само един човек да предава и отчита СИК, при което не се изискваше документ за самоличност на предаващия документите. Свободното преминаване на членове на комисии (СИК) през полицията и влизането и излизането на хора от залата направи възможното едни и същи хора да предават документите на  две или повече  комисии.

Това са закононарушенията, на които съм била пряк свидетел, при създадения хаус и безредици в зала Универсиада, може да си представим за всички други възможни фалшификации и измами.